Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny / Editor-in-Chief

  1. Grzegorz Nieć, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Redakcja tematyczna / Co-Editor-in-Chief / Subject Editor

  1. Władysław Marek Kolasa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
  2. Iwona Pietrzkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
  3. Michał Rogoż, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
  4. Krzysztof Miron Woźniakowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Redakcja wersji internetowej / Web Editors

  1. Władysław Marek Kolasa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Redakcja językowa / Language Editors

  1. Piotr Krywak, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.