Historia czasopisma

Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia wychodzą od 2001 r. i są kontynuacją Prac Bibliotekoznawczych ukazujących się w ramach Rocznika Naukowo-Dydaktycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od 1982  do 1998 roku
Archiwum numerów z lat 2001-2011


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.