O księgozbiorach w Galicji wschodniej

Ryszard Ergetowski

Abstrakt


Rec. książki: Józef Szocki: Księgozbiory w Galicji wschodniej (1772–1918) Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Kraków 2001 ss. 351 + 1 nlb.

Słowa kluczowe


Szocki Józef; recenzja

Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.