Wizerunek bibliotekarza w opinii studentów I roku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Agnieszka Folga

Abstrakt


Celem badań było poznanie opinii użytkowników dotyczącej postrzegania osób pracujących w zawodzie bibliotekarza. Kwestionariusz ankiety składał się z 11 pytań zamkniętych i odnosił się do wizerunku bibliotekarzy oraz relacji zachodzących pomiędzy użytkownikami, a pracownikami biblioteki. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi została przedstawiona zależność: bibliotekarz a wizerunek biblioteki. Artykuł powstał na podstawie badań przeprowadzonych wśród 1046 studentów stacjonarnych pierwszego roku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


Słowa kluczowe


stereotyp bibliotekarza; wizerunek bibliotekarza; wizerunek biblioteki

Bibliografia


Abramczyk G. S. [et al.]., Komunikatorzy : wpływ , wrażenie, wizerunek, Warszawa 2000.

Antczak B., Personel biblioteczny a tworzenie usług wysokiej jakości : metody zwiększania efektywności personelu małej biblioteki uczelnianej, [w:] Marketing i jakość usług bibliotek akademickich : Ogólnopolska IV Konferencja Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych, Wrocław, 9-11 maja 2002 roku, red. S. Kubów, Wrocław 2002.

Bibliotekarz – stereotypy, uprzedzenia oraz perspektywy promocji wizerunku, Firlej-Buzon A., [w:] Public relations : biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie, red. M. Kocójowa, Kraków 2004.

Bibliotekarz : przewodnik po księgozbiorze, wiedzy i informacji, red. M. Wojciechowska, J. Laskowska, Gdańsk 2013.

Budzyński W., Public relations : strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Warszawa 2008.

Kmita G., Stereotyp bibliotekarza w społeczeństwie a problem identyfikacji zawodowej bibliotekarzy, „Notes Biblioteczny” 2007, nr 2, s. 11-17.

Leksykon public relations, red. J. Olędzki, D. Tworzydło, Rzeszów [2009].

Podręczny słownik bibliotekarza, red. G. Czapnik, Z. Gruszka, Warszawa 2011.

Psychologia zarządzania w organizacji, red. A. M. Zawadzka, Warszawa 2010.

Rozwadowska B., Public relations : teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002.

Społeczna atrakcyjność osób pracujących w zawodzie bibliotekarza, Folga A., Kołakowska J., [w:] Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników : materiały z konferencji, (Opole, 8 listopada 2001), red. W. Hendzel, W. Matwiejczuk, Opole 2002.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.