The secondary book market in Poland

Grzegorz Nieć

Abstrakt


The text is a concise outline of the functioning of the secondary book market in Poland, which was shaped on the basis of the network of public and private secondhand bookshops, which operated before 1989. This market includes the institutions and processes that are linked to turnover of already produced and introduced at least once in trade assortment of antiquarian bookshop, or otherwise – any library materials that have been previously sold or issued by the widely understood manufacturer. Although most of the objects that are the subject of this trade are books, but next to them the same product range includes all library materials, also manuscripts, official documents etc. Today, the market is developing in three areas – stationary institutions (antiquarian bookshops), extramural (booksellers and other forms of occasional trade) and the Internet. The analysis of those phenomena was based on press reports and the Internet, broadly defined market offer observations, and interviews with the participants, carried out through several years, especially in the period of 2012–2015, when I made a research program NCN no. 2011/03/B/HS2/03908.


Słowa kluczowe


the secondary book market; bookselling; antiquarian bookshop; political and economic transformation in Poland

Bibliografia


Bałtowski M., Gospodarka socjalistyczna w Polsce. Geneza – rozwój – upadek, Warszawa 2009.

Dawidowicz-Chymkowska O., Michalak D., Stan czytelnictwa w Polsce w 2012 roku. Transmisja kultury pisma, Warszawa 2015

Jacyno M., Style życia, [in:] Współczesne społeczeństwo polskie, ed. A. Giza, M. Sikorska, Warszawa 2012, pp. 271–312.

Juza M., Kultura Internetu w Polsce. Od akademickich początków do upowszechnienia zjawiska, Kraków 2012.

Klukowski B., Tobera M., W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książki (1989-–1995), Warszawa 2013.

Korys I., Dawidowicz-Chymkowska O., Społeczny zasięg książki w Polsce w 2010 roku. Bilans dwudziestolecia, Warszawa 2012

Książki w codziennym życiu Polaków. Raport z badania Polskiej Izby Książki „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”, ed. J. Kostecki et al., Warszawa 2015

Maksymiuk M., Antykwarstwo lat 90. Charakterystyka, „Perspektywy Kultury” 2010, nr 2 (1/2010): Supermarket i antykwariat – bieguny współczesnej kultury, pp. 49-54.

Nieć G., Antykwaryczne katalogi aukcyjne w Polsce po 1989 r. – ewolucja form i treści (na przykładzie Antykwariatu Rara Avis z Krakowa), [in:] Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej, red. R. Aleksandrowicz, H. Rusińska-Giertych, Wrocław 2015, pp. 173-203.

Nieć G., Podniesiński P., Sienkiewicziana na współczesnym polskim rynku antykwarycznym, [in:] Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum, ed. T. Bujnicki, J. Majchrzyk, Warszawa 2015, pp. 319-321.

Nieć G., Wtórny rynek książki w Polsce. Instytucje, asortyment, uczestnicy, Kraków 2016

Ogrodzki P., Zmiany w zasadach wywozu zabytków zagranicę na stałe. Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przyjęty przez Radę Ministrów, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2009, nr 2, pp. 11-13.

Pazyra S., Z dziejów książki polskiej w czasie drugiej wojny światowej, Warszawa 1970.

Podniesiński P., Biblioteka – antykwariat – prokuratura. Obrót książkami z „wadą prawną” w handlu antykwarycznym, [in:] Dziedzictwo utracone – dziedzictwo odzyskane, ed. A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, Warszawa 2014, pp. 63-75.

Siekierski S., Książka we współczesnej kulturze polskiej, Pułtusk 2006.

Snopek J., Czyściec czy piekło? Miejsce polskiej inteligencji po 1989 roku na tle jej dziejów, [in:] Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?, ed. H. Domański, Warszawa 2008, pp. 103-126.

Trávníček J., Překnížkováno. Co čteme a kupujeme (2013), Brno 2015.


Pełny tekst: PDF (English)

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.