Provenance as a bibliophilic value (case study)

Edyta Gałuszka

Abstrakt


The aim of the article was to verify the hypothesis that the provenance, which manifests itself at the antiquarian auctions in the form of bookplates, supralibros, stamps, written records, etc. is an important element of attracting attention of book collectors, affects their purchasing decisions, and is measurable. To verify the validity of this assumption, an analysis was made of the assortment of one of the largest Polish scientific antiquarian bookstores - Cracow's Rara Avis Antiquarian Bookshop. Empirical base formed a non-random trial research which considered 30557 descriptions, that is approx. 41% of the whole assortment. The results of analyses confirmed the established hypothesis, because the proportion of objects marked with provenance was high (averagely 31.2%) and stayed on the same level throughout the studied period (21,1-44,2%.). In the course of the analysis it was established that the test object type most often comes from private collections (82.4%), and the dominant categories of marks are: seals (36.7%), the signatures of ownership other than authorial (19.6%), notes of ownership (10.5%), ex-librises (9.8%) and authors dedications (8.7%); but far fewer works contain the signatures of the authors (4.0%), dedications different than authorial (3.7%); the rarest ones are supralibros (only 1.7%).


Słowa kluczowe


Bibliophilia; provenance; Rara Avis Antiquarian Bookshop (Poland)

Bibliografia


Adams Frederick Baldwin, The Uses of Provenance, Los Angeles 1969.

Carter John, ABC for Book-Collectors, London 1972.

Carter John, Taste & Technique in Book Collecting, London 1970.

Dunin Cecylia, Dunin Janusz, Philobiblon polski, Wrocław 1983.

Dunin Cecylia, Dunin Janusz, Ekslibrisy, książki i ludzie, Łódź 1974.

Dunin Janusz, Bibliofilstwo – perspektywa środkowoeuropejska, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” Vol. 11 (2003), pp. 203-208.

Dziuba Dariusz Tadeusz: Handel aukcyjny. Rynki, metody, technologie. Warszawa 2008

Hilchen Michał, Tradycyjne znakowanie książek, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2003, no. 1-2, pp. 38-42.

Kaczorowski Wojciech, Polskie druki bibliofilskie. Broszury i druki ulotne, Wrocław 1996.

Kempa Andrzej, Bibliofilskie silva rerum. Szkice, notatki, wypisy, Warszawa 2002.

Kłossowski Andrzej, Bibliofilstwo polskie za granicą. Wybrane zagadnienia teoretyczne. Organizacje bibliofilskie i oficyny artystyczne, „Studia o Książce” Vol. 19 (1978), pp. 44-73.

Kocowski: Zadania i metody badań proweniencyjnych w zakresie starych druków, "Przegląd Biblioteczny" 1951, no. 1/2, pp. 72-84.

Matuszak Grzegorz, Różne oblicza bibliofilstwa, Łódź 2014.

Miliszkiewicz Janusz, Osełko Andrzej: Ceny zabytkowych książek na aukcjach bibliofilskich, "Rzeczpospolita", suppl. "Tygodnik Plus Minus" (12 July 2012) - http://www.rp.pl/artykul/958479-Ceny-zabytkowych-ksiazek-na-aukcjach-bibliofilskich.html [2016.05.21].

Nieć Grzegorz, Podniesiński Paweł, Druki zakazane i bezdebitowe jako atrakcja bibliofilska (na polskich aukcjach antykwarycznych lat 1994-2014 i w bieżącej ofercie rynku), [in:] Zakazane i niewygodne. Ograniczanie wolności słowa od XIX do XXI wieku. Ed. D. Degen, G. Gzella, J. Gzella. Toruń 2015, pp. 275-295.

Nieć Grzegorz, Podniesiński Paweł, Sienkiewicziana na współczesnym polskim rynku antykwarycznym, [in:] Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum. Ed. T. Bujnicki i J. Majchrzyk. Warszawa 2015, pp. 307-325.

Nieć: Wtórny rynek książki w Polsce. Instytucje, asortyment, uczestnicy. Kraków 2016.

Pidłypczak-Majerowicz Maria, Polska literatura bibliologiczna na temat badań proweniencyjnych w zbiorach starych druków : zarys problemu, [in:] Kraków – Lwów. Biblioteki XIX i XX wieku. Vol. 13, Kraków 2014, pp. 7-21.

Piekarski Kazimierz, Książka w Polsce XV i XVI wieku, [in:] Kultura staropolska. Kraków 1932, pp. 350-382.

Piekarski Kazimierz: O zadania i metody badań proweniencyjnych, "Przegląd Biblioteczny" Vol. 3 (1929), iss. 3, pp. 388-415.

Sipayłło Maria, O metodzie badań proweniencyjnych, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” 1975, iss. 1, pp. 9-30.

Śmiłek Edward Edwin, Dedykacje - proweniencje – bibliofilia. O dedykacji rękopiśmienniczej, "Gazeta Antykwaryczna" 1997, no. 1/2, pp. 7-8.

Tańczuk Renata, Ars colligendi. Kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej. Wrocław 2011.

Wilson Robert Anton, Modern Book Collecting, New York 2010.

Wojciechowski Marian Jan, Ekslibris, godło bibliofila, Wrocław 1978.


Pełny tekst: PDF (English)

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.