Kształcenie introligatorów przy Muzeum Techniczno-Przemysłowym w Krakowie w latach 1908–1913

Magdalena Koziak-Podsiadło

Abstrakt


Krakow Museum of Science and Industry was in operation since 1868. For just under a century of its activity, it promoted science and contributed to crafts. In 1908, bookbinders’ cyclic education started here. It took place in the model Bookbinding Workshop. The activities of the workshop as well as the program and methods of courses determined the quality of the craftsmanship on Polish soil. This article discusses the workshop’s activities and the methods and objectives of the bookbinder education process. It is noteworthy to mention that they did not differ much from the ones that we currently employ to educate artists and designers. The information is a source of knowledge about the bookbinding industry’s dying profession.

 


Słowa kluczowe


Bookbinding; Kraków; Bonawentura Lenart; educating bookbinders; exemplary bookbinding workshop; Museum of Technology and Industry

Bibliografia


Bąbiak G.P., Piękna książka na ziemiach polskich u schyłku XIX wieku, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” Vol. 5 (2013), s. 19-30

Beiersdorf Z., Muzeum Techniczno-Przemysłowe, „Rocznik Krakowski”, t. 57 (1991), s. 129-164

Boguszewska A., Idea pięknej książki w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes” Vol. 8, 1 (2010), s. 51-63

Dobrzycki J., Introligatorstwo krakowskie ostatnich lat pięćdziesięciu, Kraków 1926

Warsztaty Krakowskie 1913–1926, red. M. Dziedzic, Kraków 2009

Hapanowicz P., Działalność Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie i jego likwidacja w latach 1949-1950, „Zarządzanie w Kulturze”, t. 8, s. 45-62

Homolacs K., Podręcznik do introligatorskiego zdobnictwa stemplowego, Kraków 1927

Kołodziejowa B., Miejskie Muzeum Przemysłowe im. dra Adriana Baranieckiego w Krakowie, „Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie” 1976, t. 11, s. 186-230

Skierkowska E., Wyspiański artysta książki, Wrocław 1970

Stryjeński T., Sprawozdanie z czynności Miejskiego Muzeum dla Sztuki i Rzemiosła w Krakowie za rok 1909, Kraków 1910

Till S., Sprawozdanie Dyrekcyi Miejskiego Muzeum Techniczno-Przemysłowego, krajowego Instytutu Popierania Rękodzieł i Przemysłu w Krakowie za rok 1911, Kraków 1911

Warchałowski J., Książka, Kraków 1910

Więcek M., Dolińska M., Tomkiewicz D., Zapomniane Muzeum. Adrian Baraniecki i Muzeum Techniczno-Przemysłowe 1868–1950, Kraków 2013

Witkiewicz K., Kunszt introligatorski Bonawentury Lenarta, Kraków 1932


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.