„Biblioteczka Biologiczna” – popularnonaukowa seria wydawnicza Książnicy-Atlas

Anna Walska-Golowska

Abstrakt


In the second half of the 19th century and until the Second World War, Lviv was one of the most important book production centers and publishing movement. Książnica-Atlas, being an extension of the Publishing Administration of the Higher Schools Teachers Association in Lviv, has equipped one school in Poland with wall maps and atlases to teach geography and history, in schoolbooks, school readings, encyclopaedias, dictionaries, gave teachers methodical guides, and the administration was given cabinet maps. The Książnica-Atlas offer was mostly directed at adolescents, but it also contained children books. One of the many publishing series of the Książnica-Atlas directed at a younger reader was the “Biological Library”. The aim of the notebooks published within this series was to provide high school students and teachers with the monographically developed biological issues.

 


Słowa kluczowe


Książnica-Atlas; publishing scene; popular science book; children and youth books

Bibliografia


B. Bieńkowska, H. Chamerska, Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce. Wrocław, Warszawa, Kraków 1992, s. 63.

J. Czyżewski, Życie i dzieło Eugeniusza Romera. [W:] E. Romer, Wybór pism, T. 1, Warszawa 1960.

B. Konopska, 50 lat PPWK, 80 lat Książnicy-Atlas. Warszawa 2001, s. 10-11.

Książnica-Atlas. [W:] A. Kawecka-Gryczowa (red.), Encyklopedia Wiedzy o Książce, Wrocław, Warszawa, Kraków 1971, ł. 1299-1301.

Książnica-Atlas, Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze TNSW w latach 1885–1925, „Przegląd Księgarski” 1925, nr 8, s. 248–252.

B. Kupiec, Dzieło mistrza chwali, „Fotografia” 1957, nr 12, s. 297.

Piątek Jan. [W:] A. Kawecka-Gryczowa (red.), Encyklopedia Wiedzy o Książce, Wrocław, Warszawa, Kraków 1971 , 1833.

J. Piwowarski, Książnica Atlas. [W:] P. Nowak i in., Profesor Witold Romer (1900-1967). Działalność naukowa i artystyczna. Wrocław 1998, s. 50.

Romer Eugeniusz. [W:] A. Kawecka-Gryczowa (red.), Encyklopedia Wiedzy o Książce, Wrocław, Warszawa, Kraków 1971, szp. 2099.

Spółki Akcyjne w Polsce, Poznań, Warszawa 1928.

J. Szafran, Dla dobra polskiej szkoły, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych i jego funkcje społeczno--oświatowe w Drugiej Rzeczypospolitej, Poznań 2010, s. 156–159.

H. Szwejkowska, Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX-XX wieku. Warszawa, Wrocław 1981, s. 96-100.

Walska-Golowska, Źródło wiedzy i rozrywki… Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży, „Hejnał Oświatowy” 2017, nr 1, s. 9.

E. Wójcik, Książka dla dzieci i młodzieży w ofercie wydawców lwowskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” vol. 12 (2014), s. 28-29.

E. Wójcik, Produkcja wydawnicza Lwowa w latach 1919-1939 –problemy metodologiczne. [W:] W.M. Kolasa, I. Pietrzkiewicz, M. Rogoż (red.), „Kraków-Lwów” 2014, T. XI, Książki XIX-XX wieku, s. 28-29.

E. Wójcik, Podręczniki szkolne i opracowania dydaktyczne w repertuarze wydawców lwowskich dwudziestolecia międzywojennego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” vol. 11 (2013), s. 171.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.