PBC – the oldest pedagogical digital library in Poland

Michał Górski, Barbara Krasińska, Łukasz Tomkiewicz, Grzegorz Wajda

Abstrakt


The first part of the article focuses on the definition of a digital library and the history of digitization. In the main part of publication the authors presented the Pedagogical Digital Library (PBC) – its beginnings, the characteristics of the collections and the main assumptions. The next part of the article discusses the principles of PBC operation and explains the digitization processes used in the library. The rules of cooperation with other institutions in the matter of supplementing digital collections were also presented. Then the thematic collections comprising the PBC resource are exhaustively described. The focus was primarily on the key collection of the “Museum of the Handbook”. The last section provides basic statistics on the use of PBCs, discusses projects for the development of digital library and plans for the future. Characteristics were based on the website http://pbc.up.krakow.pl (collection layout, statistics, etc.), publicly available sources and on the authors' own experience.


Słowa kluczowe


digital library; digitalization; Pedagogical Digital Library

Bibliografia


Biblioteka cyfrowa, [online], 2017, https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_cyfrowa [dostęp: 2017.08.012].

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie [online], 2017, http://www.bibped.skawina.net/ [accessed: 2017.08. 30].

Bomba R., Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych, [in:] Zwrot Cyfrowy w humanistyce, Internet / Nowe media / Kultura 2.0, ed. Andrzej Radomski, Radosław Bomba, E-naukowiec, Lublin 2013, 57–71.

Candela L., Castelli D., Ioannidis Y., Koutrika G., Pagano P., Ross S., Schek H.-J., Schuldt H., The Digital Library Manifesto. DELOS, 2006.

Celiński P., Kulturowe kody technologii cyfrowych, Lublin 2011.

Celiński P., Renesansowe korzenie cyfrowego zwrotu, [in:] Zwrot Cyfrowy w humanistyce, Internet / Nowe media / Kultura 2.0, ed. A. Radomski, R. Bomba, Lublin 2013, p. 13–36.

Dublin Core® Metadata Initiative [online], 2017, http://dublincore.org/documents/dces/ [accessed: 2017.08. 30].

Federacja Bibliotek Cyfrowych, [online:] http://fbc.pionier.net.pl/.

Iris X., Matusiak Krystyna K., Discover Digital Libraries. Theory and practice, Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo 2016, p. 1.

Kamińska-Czubała, B., Witczak, D., Biblioteka cyfrowa w strukturze biblioteki akademickiej. Tendencje rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej, in: Służą i chronią : 65 lat Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. M. Pidłypczak-Majerowicz, S. Skórka, D. Wilk (ed.), Cracow 2011.

Kamińska-Czubała, B., Witczak, D., Cyfrowe mosty między przeszłością a przyszłością edukacji: kolekcje Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej, „Konspekt”, nr 4/2013 (49), p. 83-87.

Kamińska-Czubała, B., Witczak, D., Nowe kolekcje w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej, „Konspekt. Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie”, nr 3-4/2007 (30).

Kania, M., Antoni Euzebiusz Balicji – wykładowca krakowskiej PWSP, „Konspekt. Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie”, nr 2/2007 (29).

Krzysztofek K., Zwrot cyfrowy: ku pracy rozproszonej, [in:] Zwrot Cyfrowy w humanistyce, Internet / Nowe media / Kultura 2.0, ed. A. Radomski, R. Bomba, Lublin 2013, p. 37–56.

Książnica Pedagogiczna [online], 2017, http://www.kp.kalisz.pl/ [accessed: 2017.08. 30].

Pedagogical Digital Library [online], 2017, http://pbc.up.krakow.pl [accessed: 2017.08.30].

Pedagogical Digital Library [online], 2017, http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=86 [accessed: 2017.08.30].

Pedagogical Digital Library [online], 2017, http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=97 [accessed: 2017.08.30].

Pedagogical Digital Library [online], 2017, http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=55 [accessed: 2017.08.30].

Pedagogical Digital Library [online], 2017, http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/exhibitions [accessed: 2017.08.30].

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie [online], 2017, https://www.pbw.edu.pl/ [accessed: 2017.08. 30].

Radomski A., Bomba R., Zwrot Cyfrowy w humanistyce, Internet / Nowe media / Kultura 2.0, ed. A. Radomski, R. Bomba, Lublin 2013, p. 7–9.

Reitz J. M., Dictionary for Library and Information Science. Libraries Unlimited, 2004.

Sobkowiak K., Uram M., Zasady digitalizacji obiektów dla potrzeb PBC, Cracow 2008 [document for internal use].

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r., opubl. w „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” nr 128 poz. 1402.), Ustawa o bibliotekach (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r., opublikowana w „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” nr 85 poz. 539.).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, [electronic document], http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083 [accessed: 2017.08. 30].

Werla M., Co to jest „biblioteka cyfrowa? [online], 2017, http://dl.psnc.pl/co-to-jest-biblioteka-cyfrowa/ [dostęp: 2017.08.012].

Wierzbiak, M., Teki profesora Mariana Tyrowicza w Bibliotece Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego, „Konspekt. Pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie”, nr 1/2013 (46).

Wilkowski M., Wprowadzenie do historii cyfrowej, Gdańsk 2013.

Witczak D., Zasady sporządzania opisów w bibliograficznych w formacie Dublin Core dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej, Cracow 2008 [document for internal use].


Pełny tekst: PDF (English)

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.