Ewolucja portali horyzontalnych w XXI wieku na przykładzie strony głównej Onetu

Piotr Andrusiewicz

Abstrakt


The evolution of horizontal portals in Poland has taken place in their booming years from 1996 to 2008. This article reflects upon a case of Onet.pl portal, which in that time frame has undergone an evolution process starting form a classic horizontal portal (particularly drawing an inspiration from the Yahoo! portal) to multimedia service site, effectively competing with conventional media like press and television. The article seeks to address key changes in development of design and content of the portal's main page. These changes exemplify both, a particular development direction - the direction towards a strictly news medium, and trends like personalized content and user generated content. The article argues that attempts of Onet.pl to follow the trends, such as attempts to personalize content and to build and animate online communities and use user generated content, has been turning out unsuccessful in a long time perspective.


Słowa kluczowe


portal; horizontal portal; social media; online communities; media convergence; user generated content

Bibliografia


Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa, 2008

Olszański L., Media i dziennikarstwo internetowe. Warszawa 2012

Szynol A. Konwergencja mediów w praktyce, „Media - Kultura – Społeczeństwo”, 2012-2013, s. 7-8.

Wieczorek P., Cztery razy „i”. Facebook w praktyce dziennikarskiej, [w:] E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, red. W. Godzic i Z. Bauer, Warszawa 2015.

Nowy Onet.pl podoba się ludziom internetu, Wirtualnemedia.pl. 2008.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.