Drama a teatr szkolny jako metody dydaktyczne: podobieństwa i różnice

Mariola Antczak

Abstrakt


The Author of the article points out the similarities and differences of the didactic methods of drama and school theatre. The realization of this goal is possible with the use of her own, years-long experience and knowledge in the area of didactics and critical analysis of drama- related literature

Słowa kluczowe


drama; school theatre; didactic methods; readership culture; book therapy

Bibliografia


Antczak M. Drama na usługach biblioterapii [w:] Biblioterapia w bibliotekach. Zakres, formy, metody: Wrocław 10-11 października 2003. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Komisja Wydawnictw Elektronicznych, Redakcja „Elektronicznej Biblioteki”, 2004. (EBIB Materiały konferencyjne nr 8), [dostęp: 3.10.2018]. Dostępny w Internecie: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/wroclaw/antczak.php

Antczak M., Techniki dramy w teorii i praktyce nie tylko dla nauczycieli bibliotekarzy. Warszawa, 2004

Antczak M., Historia dramy w świetle publikacji jej prekursorów jako początek drogi do polskiej biblioteki szkolnej [w:] Historia i współczesność w badaniach bibliologicznych : z prac Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, praca zbiorowa pod red. naukową J. Koniecznej. Łódź, 2007, s. 123-148

Borecka I., Biblioterapia. Teoria i praktyka. Poradnik. Warszawa, 2001

Clifford S., Herrmann A., Teatr przebudzenia. Strategie milowego kroku. Praktyczny przewodnik dla instruktorów prowadzących zajęcia teatralne z młodzieżą. Łódź – Warszawa, 2003

Drama [w:] Wikipedia. Wolna Encyklopedia [online], [dostęp: 03.03.2018], dostępny w Interencie:

Dziedzic A., Drama na podstawie utworu literackiego. Warszawa, 1996

Dziedzic A., Drama w kształceniu i wychowaniu młodzieży. Warszawa, 1988

Gniado E. M., Żejmo-Kudelska A., Drama w szkoleniach [w:] Drama Way. Centrum Szkoleń i Rozwoju [online] [dostęp: 04.03.2018], dostępny w Internecie:

Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa, 1981

Heathcote Teaching through Drama [elary video]. 1971 cyt. za: Hesten S., Dorothy Heathcote Archive, The PH. D Thesis Volume 1 [PDF] [dostęp: 03.10.2018], dostępny w Internecie:

Jezierska-Wiejak E., Możliwości i ograniczenia dramy jako metody kształtowania rozumienia pojęć moralnych. Toruń, 2004

Lewandowska–Kidoń T., Drama w kształceniu pedagogicznym. Lublin, 2001

Machulska H., Drama. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Warszawa, 1991

Machulska H., Pruszkowska A., Tatarowicz J., Drama w szkole podstawowej. Warszawa, 1997

Neill A. S., Summerhill; a radical approach to child rearing. With a foreword by Erich Fromm, New York, [1960] zob. wyd. polskie: Neill A.S.: Nowa Summerhill. Poznań, 1994

Neelands J., Structuring Drama Work. Cambridge, 1990

Pankowska K., Edukacja przez dramę. Warszawa, 1997

Pankowska K., Pedagogika dramy. Teoria i praktyka. Warszawa, 2002

Pruszkowska A., Machulska H., Drama: Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Warszawa, 1991

Tsiaras A., Gavin Bolton's theory and practice of drama in education, [dostęp: 03.10.2018], dostępny w Internecie

Way B., Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Wyd. 3. Warszawa, 1997


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.