Recenzja książki: Małgorzata Centner-Guz, U progu czytelnictwa. Zainteresowania książką i przygotowanie czytelnicze dzieci sześcioletnich w ujęciu temporalnym, Lublin 2017

Barbara Wąsik

Abstrakt


Book review: Małgorzata Centner-Guz, At the threshold of readership. Book interests and reading preparation for six-year-old children in temporal perspective, Lublin 2017, ss. 343

Słowa kluczowe


book review

Bibliografia


Klukowski B., Tobera M., W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książki (1989–1995), Warszawa 2013.

Kostecki J., Czytelnictwo jako przedmiot refleksji naukowej, [w:] Czytanie, czytelnictwo, czytelnik, pod red. A. Żbikowskiej -Migoń przy współudz. A. Łuszpak, Wrocław 2011, s. 11–23.

Kostecki J., Czytelnik w świecie wartości, [w:] Dokument, książka i biblioteka w nauczaniu uniwersyteckim, pod red. M. Skalskiej -Zlat i A. Żbikowskiej -Migoń, Wrocław 2008, s. 85–113.

Maj J., Statystyka w bibliotece i jej otoczeniu, Warszawa 2007.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.