Skandynawska powieść detektywistyczna dla dzieci i młodzieży w polskiej przestrzeni medialnej

Michał Rogoż

Abstrakt


The worldwide trend for the Scandinavian criminal novels lasting for many years until today has marked itself even more visibly in the first decade of the 21st century, among others after the success of the “Millenium” by Stieg Larsson. An interesting phenomenon in the modern Polish publishing market can be seen in the growing popularity of the detective novels for children and youth arriving from that cultural area. It is worth noticing that this type of literature has a grounded tradition – the classics of the genre include e.g. the novel by Astrid Lindgren about Bill Bergson or Åke Holmberg’s saga about detective Sventon. It is often the case that authors of crime fiction writing for an adult recipient devote a part of their output to young readers. A characteristic symptom of interest in this type of literature in our country can be found in the growing presence of various mentions about it in Polish media space. The considered novels are usually based on a simple puzzle plot, captivating the audience with their humour and a graceful connection of educational values, psychological observations and sensation. Children crime fiction are right now considered most often as popular page-turners, which can turn out to be helpful in raising and solidifying the interest in individual reading, although their cultural potential seems to be much bigger.

Słowa kluczowe


Scandinavia; Poland; crime fiction; detective novel; children; youth; media; reception

Bibliografia


Biedrzycki M., Genetyka kultury, Warszawa 1998

Dąbrowska E., Dzieciaki na tropie, dokument elektroniczny, [tryb dostępu]: http://www.portalkryminalny.pl/aktualnosci/recenzje/zagadka-salamandry-zagadka-zegara-maltanskiego-jorn-lier-horst [01.09.2018].

Jakobsen D., Lisbeth Salander alias Pippi Langstrumpf, dokument elektroniczny, [tryb dostępu]: http://www.kryminal.ubf.pl/readarticle.php?article_id=270 [28.08.2018]

Leszczyński G., Literatura i książka dziecięca. Słowo – obiegi – konteksty, Warszawa 2003

Ryszkiewicz M., Współczesna polska powieść kryminalna w kręgu literatury popularnej i wysokoartystycznej, [w:] Człowiek. Zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Lublin 2015, s. 185–201

Stasiewicz P., Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy, Białystok 2016

Zwieczorowska K., Animowana kryminalistyka dziecięca, [w:] Kryminał – gatunek poważ(a)ny, t. 1, Kryminał a medium, red. T. Dalasiński, T.S. Markiewka, Toruń 2015, s. 168–179


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.