Dziewięć lat „Dzienniczka dla Dzieci i Młodzieży” – dodatku do „Nowego Dziennika”

Sabina Kwiecień

Abstrakt


The article describes the origin and first nine years (1928–1936) of “Dzienniczek dla Dzieci i  Młodzieży”  (Children  and  Adolescents  Journal),  a  supplement  to  the  “Nowy  Dziennik” (New Journal) published by Cracovian Zionists. The supplement was at first edited by Runa Reitmanowa, then by Marta Hirschprung. The Children and Adolescents Journal had its own vignette and numeration. It was created as a biweekly, but there were departures from this rhythm. The supplement was a valuable and extensive research material. It was there where the problems of the Zionist adolescents have been discussed. The supplement was a tool in the Zionist upbringing, it helped create the sense of national identity. The paper was published in Polish, put it propagated the cult of Hebrew. It allowed readers to create the published material. As Children and Adolescents Journal, it was published until November 1936. Starting February 1937, the editorial board of the New Journal started publishing the supplement for adolescents – “Świat Młodych” (World of Young) and bade farewell to the readers of the section edited by Marta Hirschprung. The analysis of the content of the New Journal shows that per the readers’ request there was a comeback of the section addressed to the youngest. The “Dzienniczek” (Little Diary) has been showing up irregularly from 1937 to 1939

Słowa kluczowe


“Dzienniczek dla Dzieci i Młodzieży”; “Nowy Dziennik”; Runa Reitmanowa; Marta Hirschprung; Zionism

Bibliografia


Brzoza, C., Pierwsze lata „Nowego Dziennika”, organu syjonistów krakowskich, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 1998, z. 1–2, s. 23–47.

Brzoza, C., Polityczna prasa krakowska 1918–1939, Kraków 1990.

Brzoza, C., Prasa żydowska w Krakowie w latach 1918–1939, „Krzysztofory” 1988, z. 15, s. 57–67.

Fuks, M., Prasa żydowska w Polsce lat 1918–1939. Jej rola i miejsce w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1982, z. 3–4, s. 175–185.

Fuks, M., Prasa żydowska w Polsce w XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku (do końca II wojny światowej), „Rocznik Czasopiśmiennictwa Polskiego” T. 12 (1973), s. 27–55.

Fuks, M., Z dziejów prasy żydowskiej w Polsce w latach 1918–1939, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1970, nr 3–4, s. 55–73.

Paczkowski, A., Prasa żydowska w II Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1991, nr 2, s. 51–67.

Prokop-Janiec, E., Międzywojenna literatura polsko-żydowska, Kraków 1992. Thon, O., Po latach dziesięciu, „Nowy Dziennik” 1928, nr 190, s. 1.


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.