Kartka z dziejów żydowskiej prasy dla dzieci i młodzieży w okresie autonomii Galicji

Sabina Kwiecień

Abstrakt


Artykuł porusza problematykę żydowskiej prasy dla dzieci i młodzieży wydawanej w okresie autonomii Galicji. Na podstawie dostępnych źródeł dokumentacyjnych ustalono listę czasopism ukazujących w Galicji. Spis objął siedem tytułów periodyków dla dzieci i młodzieży. Stwierdzono, że głównymi ośrodkami wydawniczymi był Kraków i Lwów, dominującym językiem publikacji język polski. Przeważały miesięczniki i wydawnictwa adresowane do młodzieży, a wśród nich pisma środowisk syjonistycznych oraz asymilacyjnych. Analiza przekonuje, że żydowska prasa dla dzieci i młodzieży stanowi cenny materiał źródłowy a niektóre z tytułów powinny doczekać się szerszych opracowań monograficznych.


Słowa kluczowe


żydowska prasa dla dzieci; żydowska prasa dla młodzieży; Galicja

Bibliografia


Bąkowska E. ,Polish Language Jewish Press in the Holdings of the Jagiellonian Library [w]: Bibliographies of Polish Judaica,¬ Cracow 1993, s. 111-115

Cała A., Bibliografia żydowskich periodyków polskojęzycznych, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1989, nr 2, s. 95-101

Cała A., Bibliography of Jewish Periodicals in the Polish Language (an Analysis of Data Collected) [w]: Bibliographies of Polish Judaica, Cracow 1993, s. 47-53

Cała A., Żydowskie periodyki i druki okazjonalne w języku polskim. Bibliografia żydowskich pism wydawanych w języku polskim w latach1823-1982, Warszawa 2005

Fuks M., Prasa żydowska w Polsce XIX i pierwszej połowy XX wieku do końca drugiej wojny światowej „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, 1973, z. 1, s. 27-55

Glikson P., Preliminary inventory of the Jewish Daily and periodical press published in the Polish language 1823-1982, Jerusalem : The Hebrew University of Jerusalem, Institute of Jewish Studies, Center for Research on Polish Jewry, 1983, XV, 69, [11] s. – (Polish Jewry. Bibliographical Series; 1)

Hafftka A., Prasa żydowska w Polsce (do 1918 r.) [w]: Żydzi w Polsce Odrodzonej. T. 2, Warszawa 1933, s. 148-161

Jakubek M., Prasa krakowska 1795-1918, Kraków 2004

Jarowiecki J., Prasa lwowska w latach 1864-1918. Bibliografia, Kraków 2002

Zieliński S., Bibliografia czasopism polskich zagranicą 1830-1934, Warszawa 1935


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.