„Wiedza rozsypana” i dziecko w świecie hipertekstowego czytania

Dorota Michułka

Abstrakt


The starting point for this discussion was the process of electronic transformations of periodicals for children and young adults, which have gradually become multifunctional web portals for many different types of users (except children and young adults, also parents, teachers, and educators). As digital resources operating on the principle of convergence, such portals have become texts of culture that are present in the cyberspace and consequently are very popular with young recipients, who are the most active group of Internet users. The study of the new quality of “reading online”, which is hypertextual reading (including children’s reading), seems to be still closely connected to literature, literary studies, and narratology. Electronic links, one of the defining features of hypertext, are also practical manifestations of the concept of intertextuality. This article considers several separate issues, such as hypertextual reading as a way of communication; as reminiscences, retrospections and returns; as a game; and as community building

Słowa kluczowe


culture studies; social communication; media; narratology; pedagogy; press studies

Bibliografia


Civic life online: learning how digital media can engage youth, ed. by W. Lance Bennett, Cambridge, MA: MIT Press, 2008.

Dresang E.T., Radical Change: Books for youth in a digital age, New York: The H.W. Wilson Company, 1999.

Dziecko we współczesnej kulturze medialnej, pod red. Beaty Łaciak, Warszawa 2003.

Eco U. Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki, tłum. A. Szymanowski, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy 1996.

Filiciak M. Druk kontra piksele. Hipertekst w literaturze, w: Marecki P. (red.) Liternet. Literatura i Internet, Kraków, Rabid, 2002.Hopfinger M, Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa 2003.

Izdebska J., Dziecko w świecie mediów elektronicznych: teoria, badania, edukacja medialna, Białystok 2007.

Jędrzejko M, Taper A., Dzieci a multimedia, Warszawa – Dąbrowa Górnicza 2012.

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2007. Tytuł org. Convergence culture: Where old and new media collide, New York: New York University Press, 2006.

Kluszczyński R., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001.

Lichański J. Z., Retoryka – hiperteksty – cyberprzestrzeń. Wyjaśnienie pewnych nieporozumień, w: Ulicka D. (red.) Tekst (w) sieci. T I Tekst. Język. Gatunki, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, 2009.

Manovich L. Język nowych mediów, tłum. P. Cypryański, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, 2006..

McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, wprowadzenie L. H. Lapham, tłum. N. Szczucka, Warszawa 2004.

Pisarski M., Powieść jako zwierciadło umysłu. O poetyce hipertekstu na przykładzie klasyki gatunku: Afternoon. A story, Patchwork girl, A further Xanadu, w: Marecki P. (red.) Liternet. Literatura i Internet, Kraków, Rabid, 2002.

Pisarski M. , Hipertekst i hiperfikcja, w: Marecki P. (red.) Liternet.pl, Kraków, Rabid, 2003

Reynolds K., Radical Children’s Literature. Future Visions and Aesthetic Transformation in Juvenile Fiction, Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2007. Vandendorpe Ch., Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, tłum. A. Sawisz, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008

Wallace P., Psychologia Internetu, tł. T. Hornowski, Poznań 2001.

Wolski, M. Czy hipertekst to przyszłość literatury, http://orgiamysli.pl/node/158 (07 luty 2012).


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.