Kwestia dostępu do książek i gazet na podstawie wspomnień księży – więźniów politycznych w okresie stalinizmu w Polsce

Natalia Niwa

Abstrakt


[The question of availability of books and newspapers on the basis of memories of priests – political prisoners during Stalinism in Poland].

During the period of Stalinism in Poland the catholic clergy was seen by the communist
authorities as a covert or overt enemy of the political system of the Polish People's Republic
and a rival in the struggle for the rule over people's hearts and minds who enjoyed a huge
social authority. The selected memories of priests who were imprisoned for the political
reasons during this period were analyzed for the purposes of this article. The motives of book
and readership singled out in those publications are an important point of reference for the
issue of the functioning of a book in a totalitarian country.


Słowa kluczowe


księgozbiory biblioteczne; udostępnianie; historia

Bibliografia


Nikołajew J., Duszpasterstwo więzienne. Tradycje. Teraźniejszość. Perspektywy, Lublin 2009

Żaryn J., Kościół a władza w Polsce (1945–1950), Warszawa 1997

Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003

Księga świadectw: skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy, pod red. K. Madeja, J. Żaryna i J. Żurka, Warszawa 2003


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.