„Nie trzeba wyczerpywać całego tematu. Wystarczy przebudzić myśl”. Polskie czasopisma popularnonaukowe o profilu humanistycznym w latach 1945–1989 – zarys problemu

Renata M. Zając

Abstrakt


[“Do not exhaust the subject. It is enough to make one think”. Polish popular-scientific journals on humanities in years 1945–1989: an outline]

Popularization of Polish science and technological achievements was one of the postulates of the Party in the Polish People’s Republic. An important link in this activity was a number of popular-scientific periodicals. The article presents the development of the humanist journals, which constituted the most numerous group among the specialized-content magazines published in Poland in years 1945–1989. In the article, 26 such periodicals are described.

Słowa kluczowe


czasopisma popularnonaukowe; humanistyka; historia; Polska; 20 w.

Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.