E-Twinning, e-learning i projekt edukacyjny wyzwaniem dla bibliotek szkolnych

Hanna Batorowska, Halina Kosętka

Abstrakt


„E-learning wyzwaniem dla bibliotek”, „e-Twinning w szkolnej bibliotece” i „Projekty edukacyjne w bibliotekach pedagogicznych i bibliotekach szkolnych” to nazwy przedsięwzięć edukacyjnych, konkursów, konferencji i warsztatów mających na celu kreowanie wśród nauczycieli–bibliotekarzy postawy kreatywnej i aktywne wykorzystywanie przez nich nowoczesnych technologii informacyjnych w pracy z czytelnikiem, użytkownikiem informacji, uczniem. Głównym organizatorem tych projektów był Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK) w Warszawie. Współuczestniczył w nich także Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Słowa kluczowe


e-Twinning; sprawozdania

Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.