„Od nauczyciela wszystko się zaczyna...”

Marzena Knap

Abstrakt


Recenzja książki: Edukacja nauczycielska wobec zadań reformy, pod redakcją Haliny Kosętki, Bożeny Pietrzyk, Ryszarda Ślęczki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.

Słowa kluczowe


nauczyciele; reforma; recenzje

Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.