Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia


Vol 8 (2016)

Spis treści

Artykuły

A Purely Algebraic Proof of the Fundamental Theorem of Algebra PDF
Piotr Błaszczyk 7-23
Twórcza aktywnosc matematyczna uczniów związana z rozwiązywaniem pewnych zadan na zastosowanie wzorów Viète’a PDF
Antoni Chronowski, Zbigniew Powązka 25-49
Kompetencje geometryczne nauczycieli matematyki PDF
Monika Czajkowska 51-68
Propozycja wyzwalania twórczosci matematycznej studentów przy pomocy pewnej nierównosci funkcyjnej PDF
Edyta Fiduk, Stanisław Siudut 69-76
O pewnej implikacji PDF
Jan Górowski, Adam Łomnicki 77-86
Symbolika matematyczna związana z pojęciem funkcji PDF
Izabela Jóźwik, Małgorzata Terepeta 87-99
Wybrane uwagi na temat roli zadań matematycznych w procesie nauczania-uczenia się matematyki PDF
Joanna Major, Bożena Olik-Pawlik, Tadeusz Ratusiński, Lidia Zaręba 101-118
Kontekst Przekazu w Matematyce PDF
Jerzy Pogonowski 119-137
Metoda Frobeniusa, czyli o rozwiązywaniu pewnej klasy równań różniczkowych PDF
Damian Wiśniewski, Krzysztof Żyjewski 139-158

Historia matematyki, Konferencje

Nota o Über die Ausdehnung eines Satzes aus der Theorie der trigonometrischen Reihen Georga Cantora PDF
Piotr Błaszczyk 159-168
O rozszerzeniu pewnego twierdzenia z teorii szeregów trygonometrycznych PDF
Georg Cantor 169-177
Актуальные проблемы обучения математике в школе и вузе в свете идей Л. С. Выготского PDF
Людмила Боженкова, Марина Егупова 179-183
Recenzja z Charles Parsons, Philosophy of Mathematics in the Twentieth Century: Selected Essays PDF
Jerzy Pogonowski 185-187
Dwudziesty jubileusz istnienia European Society for Research in Mathematics Education i dziesiąty międzynarodowy kongres CERME PDF
Mirosława Sajka 189-196


ISSN: 2080-9751