Autor - szczegóły

Batorowska, Hanna, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Polska

 • Vol 10 (2012) - Artykuły / Articles
  Konektywizm w kontekście kształcenia kompetencji informacyjnych
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2011) - Materiały / Materials
  Znaczenie różnorodności definiowania pojęcia „kultura informacyjna” w kształtowaniu polityki edukacyjnej
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2010) - Materiały / Materials
  Kultura informacyjna i biblioteki szkolne w środowisku lokalnym. Warsztaty dla nauczycieli, Sucha Beskidzka 5–7 marca 2010
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2009) - Kronika / Chronicle
  E-Twinning, e-learning i projekt edukacyjny wyzwaniem dla bibliotek szkolnych
  Abstrakt  PDF
 • Vol 4 (2006) - Materiały / Materials
  Kształtowanie postawy kreatywnej użytkowników informacji na przykładzie doświadczeń bibliotek duńskich i holenderskich
  Abstrakt  PDF
 • Vol 4 (2006) - Kronika / Chronicle
  System edukacji oraz metody organizacji i zarządzania bibliotekami w Danii i Holandii. Sprawozdanie z seminarium i szkolenia w placówkach oświatowych Danii i Holandii
  Abstrakt  PDF
 • Vol 3 (2005) - Artykuły / Articles
  Kultura informacyjna w szkole
  Abstrakt  PDF
 • Vol 2 (2003) - Artykuły / Articles
  Projektowanie szkolnych centrów informacyjno-dydaktycznych dla potrzeb programu Interkl@sa
  Abstrakt  PDF
 • Vol 1 (2001) - Materiały / Materials
  Elementy technologii informacyjnej w “edukacji czytelniczej i medialnej” zamieszczone w Podstawie programowej kształcenia ogólnego
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2013) - Artykuły / Articles
  Wybrane dokumenty archiwalne z lat 1842–1848 dotyczące powstania Księgarni Zagranicznej (Librairie étrangère) w Lipsku
  Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.