Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 12 (2014) Grimms’ Fairy Tales in Poland. The analysis of publishing production in the years 1895–2011 Abstrakt   PDF
Bogumiła Staniów
 
Vol 14 (2016) 500–lecie polskiego ekslibrisu (1516–2016) – rozważania przy lekturze: Magdalena Czubińska, Katarzyna Podniesińska: Ekslibris polski: między herbem a obrazem Abstrakt   PDF
Agnieszka Fluda-Krokos
 
Vol 14 (2016) Afisz a plakat – problemy definicji. Wstęp do badań Abstrakt   PDF
Barbara Krasińska
 
Vol 8 (2010) Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych – analiza ilościowa badań ankietowych przeprowadzonych w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Abstrakt   PDF
Urszula Lisowska-Kożuch
 
Vol 8 (2010) Aktywność historyków sensu stricto w działalności katedr Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Lwowskiego (1860–1918) Abstrakt   PDF
Alfred Toczek
 
Vol 4 (2006) Analiza jakości i użyteczności informacji wybranych zasobów WWW małopolskich bibliotek Abstrakt   PDF
Paweł Gajdek
 
Vol 16 (2018) Ancient Egypt and the Polish Archaeological Research in Egypt in Popular Science Magazines in 1946–1990 Abstrakt   PDF (English)
Leszek Zinkow
 
Vol 3 (2005) Andrzej Notkowski (1946–2003) Abstrakt   PDF
Halina Kosętka
 
Vol 16 (2018) Architektura informacji jako dyscyplina akademicka Abstrakt   PDF
Stanisław Skórka
 
Vol 7 (2009) Autobiograficzne narracje Czesława Miłosza w poetyce wzywania Abstrakt   PDF
Henryk Czubała
 
Vol 16 (2018) Awangardowe książki Juliana Przybosia na polskich aukcjach książkowych w latach 2000–2018 Abstrakt   PDF
Janusz Pawlak
 
Vol 8 (2010) Badania ankietowe jakości usług i oczekiwań czytelniczych w Bibliotece Instytutu Neofilologii Sekcji Angielskiej uniwersytetu pedagogicznego w Krakowie Abstrakt   PDF
Renata Ciesielska-Kruczek
 
Vol 6 (2008) Badania ankietowe w pracy bibliologa Abstrakt   PDF
Lidia Ippoldt
 
Vol 5 (2007) Badania nad prasą w pracach magisterskich i licencjackich powstałych w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa AP w Krakowie w latach 1977–2004 Abstrakt   PDF
Dorota Wilk
 
Vol 6 (2008) Badanie potrzeb użytkowników biblioteki Abstrakt   PDF
Joanna Kołakowska
 
Vol 14 (2016) Badanie satysfakcji użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na przykładzie studentów i pracowników Wydziału Prawa i Administracji Abstrakt   PDF
Justyna Rogińska-Usowicz, Monika Burzyńska
 
Vol 1 (2001) Bibliografia publikacji prof. dra hab. Jerzego Jarowieckiego część II: za lata 1997–2000 Abstrakt   PDF
Ewa Wójcik, Grażyna Wrona
 
Vol 9 (2011) Bibliografia publikacji prof. UP dr hab. Henryki Kramarz Abstrakt   PDF
Alfred Toczek
 
Vol 7 (2009) Bibliografia publikacji prof. zw. dr. hab. Janusza Sowińskiego Abstrakt   PDF
Michał Rogoż
 
Vol 2 (2003) Bibliografia publikacji Profesora Józefa Szockiego Abstrakt   PDF   PDF
Ewa Wójcik, Grażyna Wrona
 
Vol 8 (2010) Bibliografia publikacji profesora Romana Jaskuły Abstrakt   PDF
Michał Rogoż
 
Vol 1 (2001) Bibliografia u progu XXI wieku Abstrakt   PDF
Michał Rogoż
 
Vol 5 (2007) Biblioteczka Harcerskich Drużyn Żeglarskich Abstrakt   PDF
Adam Ruta
 
Vol 4 (2006) Biblioteka im. Emilii i Eustachego Wróblewskich w Wilnie Abstrakt   PDF
Alicja Beata Putek
 
Vol 2 (2003) Biblioteka Miejska w Lyonie – 30 lat w dzielnicy Part-Dieu: historia i współczesność Abstrakt   PDF
Gabriela Meinardi
 
1 - 25 z 369 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.