Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 3 (2005) Prowincjonalni wydawcy i ich osiągnięcia w Galicji Wschodniej w latach 1861–1893 Abstrakt   PDF
Agnieszka Hajduk
 
Vol 6 (2008) Proza dziecięco-młodzieżowa w drugiej połowie XX stulecia Abstrakt   PDF
Maria Ostasz
 
Vol 12 (2014) Proza o tematyce lotniczej dla młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym. Rekonesans Abstrakt   PDF
Małgorzata Chrobak
 
Vol 16 (2018) Przedmałżeńskie relacje kobieta – mężczyzna w wybranych powieściach polskich pisarek minorum gentium przełomu XIX i XX w. Abstrakt   PDF
Barbara Wąsik
 
Vol 8 (2010) Przyszłość starości. Książka w aktywizacji seniorów Abstrakt   PDF
Wanda Matras-Mastalerz
 
Vol 2 (2003) Publikacje pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie za lata 1999–2000 Abstrakt   PDF
Halina Kosętka
 
Vol 3 (2005) Publikacje pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie za lata 2001–2002 Abstrakt   PDF
Halina Kosętka
 
Vol 6 (2008) Publikacje pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie w 2006 roku Abstrakt   PDF
Halina Kosętka, Michał Rogoż
 
Vol 5 (2007) Publikacje pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie w latach 2003–2005 Abstrakt   PDF
Halina Kosętka, Michał Rogoż
 
Vol 10 (2012) Publikacje pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w latach 2007–2011 Abstrakt   PDF
Sabina Kwiecień
 
Vol 1 (2001) Publikacje pracowników Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Instytutu Filologii Polskiej WSP w Krakowie za lata 1997 i 1998 Abstrakt   PDF
Bożena Pietrzyk
 
Vol 11 (2013) Publikacje profesor Marii Konopki w latach 1979–2011 Abstrakt   PDF
Iwona Pietrzkiewicz, Ewa Wójcik
 
Vol 15 (2017) RDA a współpraca bibliotek w skali globalnej Abstrakt   PDF
Leszek Śnieżko
 
Vol 5 (2007) Recencja książki: Ryszard Ergetowski: Silesiaca: biblioteki – studenci – uczeni. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005, 396 s. Abstrakt   PDF
Józef Szocki
 
Vol 12 (2014) Recencja książki: „Stare” i „nowe” – czasopisma dla dzieci i młodzieży, pod red. Bożeny Olszewskiej i Elżbiety Łuckiej-Zając, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013, 421 s., il. Abstrakt   PDF
Adam Bańdo
 
Vol 12 (2014) Recenzja książka: Ewa Maj, Prasa harcerska w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1911–1939, Opole: Wydawnictwo Naukowe „Scriptorium”, 2014, 125 s., il. Abstrakt   PDF
Janusz Wojtycza
 
Vol 7 (2009) Recenzja książki: Aleksandra Wejman-Sowińska, Wiarygodność źródeł informacji w odniesieniu do homeopatii. Analiza krytyczna, Łódź 2008, 370 ss. Abstrakt   PDF
Maria Pidłypczak-Majerowicz
 
Vol 7 (2009) Recenzja książki: Alicja Baluch, Od form prostych do arcydzieła, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2008, 212 ss. Abstrakt   PDF
Halina Kosętka
 
Vol 6 (2008) Recenzja książki: Barbara Góra: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie 1828–2000, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007, 571 s. Abstrakt   PDF
Michał Rogoż
 
Vol 6 (2008) Recenzja książki: Kraków – Lwów: książki – czasopisma – biblioteki. Pod redakcją Haliny Kosętki. T. VIII, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006, 634 s. Abstrakt   PDF
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 
Vol 3 (2005) Recenzja książki: Książka w środowisku lwowskich rzemieślników. Cz. 2: Rejestr wypożyczeń Biblioteki Stowarzyszenia Rękodzielników „Gwiazda” we Lwowie (22 XI 1880–15 IV 1883), oprac. Maria Konopka, Kraków 2004, 307 s. Abstrakt   PDF
Józef Szocki
 
Vol 3 (2005) Recenzja książki: Książka w środowisku lwowskich rzemieślników. Część 1: Katalog książek z Biblioteki Stowarzyszenia Rękodzielników „Gwiazda” we Lwowie, oprac. Maria Konopka, Kraków 2003, s. 213 Abstrakt   PDF
Ewa Wójcik
 
Vol 4 (2006) Recenzja książki: Lilia Kowkiel: Prywatne księgozbiory na Grodzieńszczyźnie w pierwszej połowie XIX wieku. Kraków, Wydawnictwo Naukowe AP, 2005, 221, 2 nlb.s. + 21 ilustr. + mapa Abstrakt   PDF
Maria Konopka
 
Vol 9 (2011) Recenzja książki: Maria Ostasz, Od Konopnickiej do Kerna. Studium wiersza pajdialnego, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2008, 337 ss., 16 il. Abstrakt   PDF
MIchał Zięba
 
Vol 16 (2018) Recenzja książki: Małgorzata Centner-Guz, U progu czytelnictwa. Zainteresowania książką i przygotowanie czytelnicze dzieci sześcioletnich w ujęciu temporalnym, Lublin 2017 Abstrakt   PDF
Barbara Wąsik
 
226 - 250 z 369 elementów << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.