Vol 14 (2016)

Spis treści

Artykuły / Articles

Next generation electronic catalogs in Polish libraries. Usability and information architecture PDF (English)
Stanisław Skórka 3-17
Serwisy biblioteczne w perspektywie search engine optimization PDF
Władysław Marek Kolasa 18-48
Multimedia forms of library information on the Internet PDF (English)
Adam Bańdo 49-57
Rozwój badań nad wizualizacją informacji PDF
Veslava Osińska, Piotr Malak, Bożena Bednarek-Michalska 58-76
Ocena bibliotek cyfrowych – przegląd piśmiennictwa za lata 2000–2012 PDF
Paulina Motylińska 77-93
English-language best-selling novel series for children and teenagers in contemporary Polish media space PDF (English)
Michał Rogoż 94-102
The secondary book market in Poland PDF (English)
Grzegorz Nieć 103-109
Hanna Krall w przestrzeni wydawniczej i medialnej – analiza obecności w pierwszym piętnastoleciu XXI wieku PDF
Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Agnieszka Łuszpak 110-136
Provenance as a bibliophilic value (case study) PDF (English)
Edyta Gałuszka 137-152
Wizerunek bibliotekarza w opinii studentów I roku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie PDF
Agnieszka Folga 153-164
Książka sportowa na polskim rynku wydawniczym w latach 1989–1995 PDF
Beata Foszczyńska 165-190
Wizerunek Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w opinii studentów PDF
Joanna Kołakowska 191-204
Afisz a plakat – problemy definicji. Wstęp do badań PDF
Barbara Krasińska 205-216
Вторичный книжный рынок в Польше в перспективе 25 лет с переломного момента в истории (история и современность) PDF (Russian)
Grzegorz Nieć 217-225
Badanie satysfakcji użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na przykładzie studentów i pracowników Wydziału Prawa i Administracji PDF
Justyna Rogińska-Usowicz, Monika Burzyńska 226-235
Poligraf redaktorem: warszawski „Przyjaciel Dzieci” czasu redakcji Emila Skiwskiego (wrzesień 1890 – czerwiec 1892) PDF
Krzysztof Woźniakowski 236-253
Poznańskie czasopisma dla dzieci i młodzieży do 1918 roku PDF
Sabina Kwiecień 254-273
The current state of research on the life and creative work of Stanisław Wasylewski in years 1945–2015 PDF (English)
Beata Langer 274-289
Biblioteka nauczycielska w Gimnazjum św. Anny w Krakowie (1850–1914) PDF
Ewa Piotrowska 290-304
Magia książki – Bodekowie, antykwariusze lwowscy PDF
Ewa Wójcik 305-313
Działalność programowa Stronnictwa Demokratycznego w latach 1940–1944: deklaracje ideowe, programy, broszury konspiracyjne PDF
Ewa Fogelzang-Adler 314-327
Teksty historiograficzne w środowisku dominikanów Prowincji Litewskiej – wybrane przykłady PDF
Iwona Pietrzkiewicz 328-347
Dzieje wydawnicze przekładów twórczości Janoscha w Polsce PDF
Joanna Rosa 348-365
The role of national legends in the process of shaping the identity of children and teenagers PDF (English)
Wanda Matras-Mastalerz 367-377
Świat orientu w baśniach Bolesława Leśmiana. Wizja pisarza, odbiór czytelniczy i recepcja teatralna PDF
Adrian Uljasz 378-390

Recenzje / Reviews

500–lecie polskiego ekslibrisu (1516–2016) – rozważania przy lekturze: Magdalena Czubińska, Katarzyna Podniesińska: Ekslibris polski: między herbem a obrazem PDF
Agnieszka Fluda-Krokos 391-401
Francuski punkt widzenia na publikowanie dla dzieci i młodzieży (czyli garść uwag na temat książki Editer pour la jeunesse) PDF
Agnieszka Wandel 402-405

Kronika / Chronicle

Sprawozdanie z Piątej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej… „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą” (Kielce, 25–26 kwietnia 2016 roku) PDF
Agnieszka Fluda-Krokos 406-410


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.