Vol 13 (2015)

Spis treści

Artykuły / Articles

On the Statistics and Geography of the Polish Press in the Period between the Uprisings (1832-1864) PDF
Władysław Marek Kolasa 3-14
Grafika polskich tygodników ilustrowanych dla dzieci w drugiej połowie XIX wieku na przykładzie warszawskiego, lwowskiego i poznańskiego „Przyjaciela Dzieci” PDF
Dorota Kamisińska 15-51
Czasopisma polskiej młodzieży akademickiej w okresie popowstaniowym (1865-1918). Przegląd informacyjno-bibliograficzny PDF
Alfrerd Toczek 52-74
Pierwsze lata warszawskiego „Przyjaciela Dzieci”: w kręgu Fryderyka Henryka Lewestama i współpracowników (kwiecień 1861 - czerwiec 1865) PDF
Krzysztof Woźniakowski 75-109
Polskie czasopisma młodzieżowe w Wolnym Mieście Gdańsku PDF
Andrzej Romanow 110-125
Galicyjski dodatek „Dla Młodszych” (1898-1913) na tle polskich czasopism popularnonaukowych PDF
Renata M. Zając 126-136
Kartka z dziejów żydowskiej prasy dla dzieci i młodzieży w okresie autonomii Galicji PDF
Sabina Kwiecień 137-156
Dodatki "Dziennika Berlińskiego" dla dzieci i młodzieży w latach 1925-1939 PDF
Iwona Lehmann 157-183
„Okienko na Świat. Pismo dzieci i młodzieży” 1937-1939 PDF
Monika Szabłowska-Zaremba 184-203
Historia i struktura czasopisma „Chwilka Dzieci i Młodzieży” PDF
Agnieszka Karczewska 204-229
Czasopisma dla dzieci wydawnictwa Egmont Publishing PDF
Marta Nadolna-Tłuczykont 230-243
„Wiedza rozsypana” i dziecko w świecie hipertekstowego czytania PDF
Dorota Michułka 244-262
Szkice o współczesnych włoskich czasopismach poświęconych literaturze dziecięcej (włoska literatura dziecięca w II połowie XX wieku) PDF
Agnieszka Maroń 263-281
Kompetencje informacyjne uczestników finału Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej w świetle badań własnych PDF
Mariola Antczak 282-307

Recenzje / Reviews

Polska prasa szkolna – historia i współczesność (na marginesie książki Pauliny Olechowskiej Prasa szkolna – teoria, funkcje, tematyka) PDF
Wanda Matras-Mastalerz 308-311
Łódzkie gazety w okresie stalinowskim (o monografii Grzegorza Mnicha Łódzka prasa codzienna w latach 1948-1956) PDF
Andrzej Dróżdż 312-315
Nieznane czy zapomniane konspiracyjne tomiki poetyckie 1939-1945 (monografia Krzysztofa Woźniakowskiego Marginalia i obrzeża) PDF
Sabina Kwiecień 316-318


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa