Vol 15 (2017)

Spis treści

Artykuły / Articles

Information readability of e-textbooks for history (on the example of Polish textbook for primary school, grade six) PDF (English)
Beata Langer 3-19
Rola fotografii w projektowaniu okładek (studium przypadku) PDF
Małgorzata Lebda, Barbara Krasińska 20-32
RDA a współpraca bibliotek w skali globalnej PDF
Leszek Śnieżko 33-38
Zależności pomiędzy FRBR, RDA a zasadami katalogowania... w kontekście integracji metadanych PDF
Marta Cichoń 39-54
E-booki w OPAC – integracja metadanych PDF
Wojciech Kowalewski 55-66
Kompetencje komunikacyjne współczesnego bibliotekarza PDF
Adnieszka Folga 67-74
Budowanie relacji w zespole bibliotecznym PDF
Joanna Kołakowska 75-85
Wypożyczenia międzybiblioteczne w Polsce w świetle badań ankietowych PDF
Marzena Błach 86-104
Kampanie społeczne na rzecz czytelnictwa w Polsce PDF
Magdalena Janas 105-117
Zastosowanie kanwy modelu biznesowego w bibliotece uniwersyteckiej. Studium przypadku PDF
Karina Olesiak, Stanisław Skórka 118-132
Monasteries and the digital humanities PDF (English)
Iwona Pietrzkiewicz 133-142
Obecność polskich utworów literackich w zagranicznych bibliotekach cyfrowych PDF
Przemysław Tadla 143-162
Rola grafiki i komentarzy w typowych drukach XVII-wiecznych na przykładzie kazania pogrzebowego „Castris et astris...” Aleksandra od Niepokalanego Poczęcia NMP PDF
Agnieszka Fluda 163-178
„Wiadomości Literackie” 1760–1763 – popularnonaukowy dodatek do „Kuriera Litewskiego” PDF
Ewa Wójcik 179-194
Galician Periodicals for Children and Adolescents in the Time of Positivism PDF (English)
Krzysztof Woźniakowski 195-220
Pedagogical and Ethical Content in Polish Young Readers’ Periodicals in the Years 1863–1918 PDF (English)
Michał Rogoż 221-229
Problemy oświaty, szkoły i wychowania na łamach wileńskiej „Pobudki” (1908–1914) PDF
Sabina Kwiecień 230-244
Kształcenie introligatorów przy Muzeum Techniczno-Przemysłowym w Krakowie w latach 1908–1913 PDF
Magdalena Koziak-Podsiadło 245-256
„Biblioteczka Biologiczna” – popularnonaukowa seria wydawnicza Książnicy-Atlas PDF
Anna Walska-Golowska 257-267
Komiksy wydawnictwa Marvel Comics na polskim rynku wydawniczym w latach 2012–2016 (publikacje zwarte) PDF
Marcin Chudoba 268-285
Petr Voit – czeski bibliolog, autor Encyklopedii książki w świetle swego życiorysu czytelniczo-zawodowego PDF
Grzegorz Nieć 286-308

Materiały / Materials

Polish press for children and youth up to 1918 year (assumptions of a research project) PDF (English)
Władysław Marek Kolasa, Michał Rogoż, Krzysztof Woźniakowski, Sabina Kwiecień 309-321
Polish popular science journals since the 18th century until the year 1939 (assumptions of a research project) PDF (English)
Grażyna Wrona, Agnieszka Cieślik, Ewa Wójcik, Renata M. Zając, Dorota Kamisińska 322-332
Book culture in the male orders of the Grand Duchy of Lithuania 15th–18th centuries (assumptions of a research project) PDF (English)
Iwona Pietrzkiewicz 333-340
Kształtowanie się księgarskiego rynku wtórnego po 1989 r., jego formy, funkcjonowanie i rola w procesie upowszechniania książki na tle przemian społeczno-ekonomicznych (podsumowanie projektu badawczego) PDF
Grzegorz Nieć 341-349
Założenia projektu badawczego pt.: „Opracowanie katalogów XIX-wiecznych druków. wydanych na emigracji i ziemiach polskich ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu i Towarzystwa Historyczno-Literackiego” oraz związana z nim integracja środowiska bibliotekar PDF
Joanna Jutrznia, Wioleta Jakubas, Lucyna Pyrzowska 350-359
Jagiellonian University Repository (RUJ) – organizational and functional aspects PDF (English)
Edyta Gałuszka, Leszek Szafrański 360-374
PBC – the oldest pedagogical digital library in Poland PDF (English)
Michał Górski, Barbara Krasińska, Łukasz Tomkiewicz, Grzegorz Wajda 375-391
Ewolucja portali horyzontalnych w XXI wieku na przykładzie strony głównej Onetu PDF
Piotr Andrusiewicz 392-401

Recenzje / Reviews

Historia prasy w nowym ujęciu (o książce Dzieje prasy polskiej. Wiek XVIII Danuty Hombek) PDF
Katarzyna Chlewicka 402-407
Sentymentalna historia oficyny TM-Semic (uwagi nad książką Łukasza Kowalczuka TM-Semic: największe komiksowe wydawnictwo lat dziewięćdziesiątych w Polsce) PDF
Marcin Chudoba 408-411
Mała biblioteka i wielka polityka (o książce Daniela Koteluka „Papierowa propaganda” w bibliotece w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim od 1949 do 1956 roku) PDF
Grzegorz Nieć 412-416


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.