Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 9 (2011) Biblioteki Galicji Zachodniej w służbie oświaty w dobie autonomii galicyjskiej Abstrakt PDF
Joanna Kasprzyk-Machata
 
Vol 3 (2005) Sytuacja na frontach i polityka międzynarodowa w konspiracyjnych czasopismach społeczno-kulturalnych Krakowa okresu II wojny światowej Abstrakt PDF
Ewa Fogelzang-Adler
 
Vol 5 (2007) Czasopismo „Znicz” (Kraków, 1930–1939) Abstrakt PDF
Piotr Trojanowski
 
Vol 6 (2008) Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” – powstanie i rozwój do 1939 roku Abstrakt PDF
Michał Rogoż
 
Vol 8 (2010) Klub Angielski w Budapeszcie (1940): epizod z działalności kulturalno-oświatowej polskiej społeczności uchodźczej na Węgrzech w latach II wojny światowej Abstrakt PDF
Krzysztof Woźniakowski
 
Vol 2 (2003) Stefania Podhorska-Okołów – ostatnia redaktorka “Bluszczu” Abstrakt PDF
Dorota Witczak
 
Vol 5 (2007) Spójność modelowa, niepełna, ułomna i minimalna w wierszach dziecięcych Abstrakt PDF
Maria Ostasz
 
Vol 8 (2010) Działalność „Naszej Księgarni” w czasie drugiej wojny światowej Abstrakt PDF
Michał Rogoż
 
Vol 2 (2003) Gadzinowy “katolicki organ prasowy Generalnego Gubernatorstwa” w kręgu zagadnień kultury (1939–1945) Abstrakt PDF
Krzysztof Woźniakowski
 
Vol 5 (2007) O miejscu polskiej prozy historycznej w kulturze literackiej lat 1939–1945 Abstrakt PDF
Krzysztof Woźniakowski
 
Vol 7 (2009) Nadwiślańskie ścieżki Mikołajka. Opowiadania René Goscinnego na polskim rynku wydawniczym Abstrakt PDF
Michał Rogoż
 
Vol 13 (2015) „Okienko na Świat. Pismo dzieci i młodzieży” 1937-1939 Abstrakt PDF
Monika Szabłowska-Zaremba
 
Vol 8 (2010) Małopolskie i lwowskie znaki własnościowe w kolekcji starych druków Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Abstrakt PDF
Agnieszka Rogalińska
 
Vol 2 (2003) Prasa żydowska w języku polskim w Krakowie w latach 1918–1939 Abstrakt PDF
Sabina Kwiecień
 
Vol 4 (2006) VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”, Kraków 16–18 listopada 2005 r.  PDF
Tomasz Ratajczak
 
Vol 5 (2007) Nabytki książkowe do biblioteki domu rekolekcyjnego oo. Jezuitów we Lwowie (1913–1926) Abstrakt PDF
Stanisław Cieślak
 
Vol 7 (2009) Działalność wydawnicza Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej (1939–1944) Abstrakt PDF
Ewa Fogelzang-Adler
 
Vol 8 (2010) Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we Lwowie w latach 1921–1939. Zarys działalności Abstrakt PDF
Danuta Domalewska
 
Vol 2 (2003) Epitafium dla “Czasu Krakowskiego” (1990–1997) Abstrakt PDF
Władysław Marek Kolasa
 
Vol 10 (2012) Wydawcy książek w Łodzi w latach 1945–1956 Abstrakt PDF
Magdalena Rzadkowolska
 
Vol 4 (2006) VIII Міжнародна наукова конференція “Краків–Львів: книги, часописи, бібліотеки XIX та XX століття” Abstrakt PDF
Vitalij Telvak
 
Vol 6 (2008) „Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku” IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Kraków, 21–23 listopada 2007 r.)  PDF
Tomasz Ratajczak
 
Vol 7 (2009) Instytut Polski w Budapeszcie: działalność kulturalno-oświatowa, naukowa i wydawnicza w latach 1939–1944 Abstrakt PDF
Krzysztof Woźniakowski
 
Vol 2 (2003) “Ilustrowany Kurier Codzienny” w dziewięćdziesiątą rocznicę powstania (1910–2000) Abstrakt PDF
Adam Bańdo
 
Vol 4 (2006) Sprawozdanie z VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”. Kraków 16–18 listopada 2005 r.  PDF
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 
51 - 75 z 83 elementów << < 1 2 3 4 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.