Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 14 (2016) Wizerunek Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w opinii studentów Abstrakt PDF
Joanna Kołakowska
 
Vol 9 (2011) Szkolony student – potencjalny klient Abstrakt PDF
Agnieszka Folga, Joanna Kołakowska
 
Vol 10 (2012) Powrót MELiSa. Ideologizacja bibliotek publicznych w świetle dokumentów archiwalnych z lat 1956–1958 Abstrakt PDF
Andrzej Dróżdż
 
Vol 7 (2009) Report from the 9th International Academic Conference Kraków – L’viv: books – periodicals – libraries in the 19 and 20th centuries, written by Ukrainian authors Abstrakt PDF
Vitalij Telvak
 
Vol 14 (2016) Biblioteka nauczycielska w Gimnazjum św. Anny w Krakowie (1850–1914) Abstrakt PDF
Ewa Piotrowska
 
Vol 14 (2016) Wizerunek bibliotekarza w opinii studentów I roku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Abstrakt PDF
Agnieszka Folga
 
Vol 9 (2011) Blog biblioteczny współczesną formą promocji biblioteki akademickiej na przykładzie "Bibliodziennika" Abstrakt PDF
Magdalena Janas, Katarzyna Mól
 
Vol 14 (2016) Serwisy biblioteczne w perspektywie search engine optimization Abstrakt PDF
Władysław Marek Kolasa
 
Vol 1 (2001) Czytelnictwo dzieci i młodzieży (na przykładzie bibliotek szkolnych) Abstrakt PDF
Józef Szocki
 
Vol 4 (2006) Biblioteka Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie (1868 –195 0). Zarys dziejów Abstrakt PDF
Jadwiga Wielgut-Walczak
 
Vol 9 (2011) Biblioteki Galicji Zachodniej w służbie oświaty w dobie autonomii galicyjskiej Abstrakt PDF
Joanna Kasprzyk-Machata
 
Vol 2 (2003) Biblioteka Miejska w Lyonie – 30 lat w dzielnicy Part-Dieu: historia i współczesność Abstrakt PDF
Gabriela Meinardi
 
Vol 5 (2007) Nabytki książkowe do biblioteki domu rekolekcyjnego oo. Jezuitów we Lwowie (1913–1926) Abstrakt PDF
Stanisław Cieślak
 
Vol 2 (2003) Historia powstania klasztoru Panien Benedyktynek lwowskich (na podstawie archiwum i kronik klasztornych Biblioteki Klasztoru w Krzeszowie) Abstrakt PDF
Anna Faber-Chojnacka
 
Vol 6 (2008) „Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku” IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Kraków, 21–23 listopada 2007 r.)  PDF
Tomasz Ratajczak
 
Vol 2 (2003) Projektowanie szkolnych centrów informacyjno-dydaktycznych dla potrzeb programu Interkl@sa Abstrakt PDF
Hanna Batorowska
 
Vol 6 (2008) Sprawozdanie z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”. Kraków 21–23 listopada 2007 r.  PDF
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 
Vol 2 (2003) Urządzenie i organizacja Biblioteki Zakładu Naukowo-Wychowawczego oo. Jezuitów w Bąkowicach koło Chyrowa (1886–1939) Abstrakt PDF
Henryka Kramarz
 
Vol 6 (2008) Recenzja książki: Kraków – Lwów: książki – czasopisma – biblioteki. Pod redakcją Haliny Kosętki. T. VIII, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006, 634 s. Abstrakt PDF
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 
Vol 17 (2019) Z badań nad dziewiętnastowiecznymi bibliotekami prywatnymi. O książce Barbary Kamińskiej-Czubały, Zbiory Piotra Moszyńskiego. Biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu Abstrakt PDF
Beata Langer
 
Vol 3 (2005) Bibliotheca Alexandrina – „czwarta piramida” – świetność z gruzów Abstrakt PDF
Gabriela Meinardi
 
Vol 6 (2008) Działalność bibliotek szkół wyższych na podstawie przepisów prawnych (w wyborze) Abstrakt PDF
Halina Grzywacz
 
Vol 17 (2019) By chronić to, co najcenniejsze. O działaniach prowadzonych na rzecz ochrony księgozbioru Baworovianum – tropy z „Księgi kasowej” Abstrakt PDF
Karol Makles
 
Vol 4 (2006) VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”, Kraków 16–18 listopada 2005 r.  PDF
Tomasz Ratajczak
 
Vol 6 (2008) Badanie potrzeb użytkowników biblioteki Abstrakt PDF
Joanna Kołakowska
 
1 - 25 z 36 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.