Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 9 (2011) Recenzja: „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu, Toruń 2008, nr 1; 2009, Abstrakt PDF
Urszula Lisowska-Kożuch
 
Vol 9 (2011) Wyjątkowa kolekcja Roberta Gühmanna – niemieckiego księgarza i wydawcy z Sobótki przełomu XIX i XX w. (o najnowszej książce Pawła Banasia) Abstrakt PDF
Grzegorz Nieć
 
Vol 2 (2003) Czasopismo “Głos” (1886–1894) Abstrakt PDF
Sabina Kwiecień
 
Vol 13 (2015) Polska prasa szkolna – historia i współczesność (na marginesie książki Pauliny Olechowskiej Prasa szkolna – teoria, funkcje, tematyka) Abstrakt PDF
Wanda Matras-Mastalerz
 
Vol 3 (2005) Dzieci – książki – biblioteki Abstrakt PDF
Maria Jazowska-Gumulska
 
Vol 8 (2010) Recenzja ksiżąki: Jerzy Jarowiecki, Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 roku, Księgarnia Akademicka, Kraków-Wrocław 2008, 502 s. Abstrakt PDF
Józef Szocki
 
Vol 12 (2014) Recenzja książka: Ewa Maj, Prasa harcerska w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1911–1939, Opole: Wydawnictwo Naukowe „Scriptorium”, 2014, 125 s., il. Abstrakt PDF
Janusz Wojtycza
 
Vol 4 (2006) Recenzja książki: Lilia Kowkiel: Prywatne księgozbiory na Grodzieńszczyźnie w pierwszej połowie XIX wieku. Kraków, Wydawnictwo Naukowe AP, 2005, 221, 2 nlb.s. + 21 ilustr. + mapa Abstrakt PDF
Maria Konopka
 
Vol 8 (2010) Recenzja ksiązki: Pasja książki. Studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina, red. J. Ladorucki, M. Rzadkowolska, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2009, 544 s. Abstrakt PDF
Hanna Tadeusiewicz
 
Vol 12 (2014) Recencja książki: „Stare” i „nowe” – czasopisma dla dzieci i młodzieży, pod red. Bożeny Olszewskiej i Elżbiety Łuckiej-Zając, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013, 421 s., il. Abstrakt PDF
Adam Bańdo
 
Vol 4 (2006) O londyńskim „Dzienniku Polskim” (1940–1943) Abstrakt PDF
Grażyna Wrona
 
Vol 11 (2013) Import, cenzura, rynek. Nad ostatnią książką Janusza Kosteckiego Abstrakt PDF
Grzegorz Nieć
 
Vol 4 (2006) Recenzja: Kształcenie sprawności językowej i komunikacyjnej. Obraz badań i działań dydaktycznych, pod red. Zenona Urygi i Marii Sienko. Seria: Nowoczesna Szkoła nr 13, pod red. Tadeusza Budrewicza. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków Abstrakt PDF
Maria Jazowska-Gumulska
 
Vol 9 (2011) Recenzja książki: Maria Ostasz, Od Konopnickiej do Kerna. Studium wiersza pajdialnego, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2008, 337 ss., 16 il. Abstrakt PDF
MIchał Zięba
 
Vol 2 (2003) Słowo i obraz – dwutorowy charakter publikacji T. Żabskiego Abstrakt PDF
Marzena Knap
 
Vol 5 (2007) Recenzja Książki: Stanisław Skórka: Użytkownicy systemów hipertekstowych. Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2006, 204 s. Abstrakt PDF
Michał Rogoż
 
Vol 9 (2011) Recenzja książki: Stanisław hrabia Tarnowski, Domowa Kronika Dzikowska, wstęp, opracowanie i komentarz Grzegorz Nieć, Kraków–Rudnik 2010, XXIX, 265 ss., il. Abstrakt PDF
Maria Pidłypczak-Majerowicz
 
Vol 2 (2003) Słowniki i leksykony z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży w pracy bibliotekarza Abstrakt PDF
Maria Jazowska-Gumulska
 
Vol 5 (2007) Nagradzać czy karać?... Abstrakt PDF
Barbara Janda
 
Vol 5 (2007) Bolesna rzeczywistość. Przemoc wobec dziecka w rodzinie i jej skutki Abstrakt PDF
Barbara Janda
 
Vol 2 (2003) O księgozbiorach w Galicji wschodniej Abstrakt PDF
Ryszard Ergetowski
 
Vol 5 (2007) Recencja książki: Ryszard Ergetowski: Silesiaca: biblioteki – studenci – uczeni. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005, 396 s. Abstrakt PDF
Józef Szocki
 
Vol 2 (2003) O kalendarzach dwudziestolecia międzywojennego Abstrakt PDF PDF
Maria Konopka
 
Vol 6 (2008) Recenzja książki: Kraków – Lwów: książki – czasopisma – biblioteki. Pod redakcją Haliny Kosętki. T. VIII, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006, 634 s. Abstrakt PDF
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 
Vol 2 (2003) Don Antonio Marini i jego biblioteka na tle społeczeństwa neapolitańskiego w XVIII w. Abstrakt PDF
Zenon Gajda
 
1 - 25 z 34 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.