Autor - szczegóły

Dróżdż, Andrzej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Polska

 • Vol 10 (2012) - Artykuły / Articles
  Selekcje książek w powojennym Krakowie w latach 1945–1956
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2012) - Materiały / Materials
  Powrót MELiSa. Ideologizacja bibliotek publicznych w świetle dokumentów archiwalnych z lat 1956–1958
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2011) - Materiały / Materials
  Kryptonim „Czytelnik”. Kulisy pewnego śledztwa z lat 1968–1969
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2009) - Artykuły / Articles
  Esej o zagrożeniu dehumanizacją zawodu bibliotekarza
  Abstrakt  PDF
 • Vol 5 (2007) - Artykuły / Articles
  Dywagacje wokół kwestii założeniowości oraz pola badań bibliologicznych
  Abstrakt  PDF
 • Vol 4 (2006) - Artykuły / Articles
  Ciekawość książek w świetle Gabriela Naudé Advis pour dresser une bibliotheque
  Abstrakt  PDF
 • Vol 2 (2003) - Artykuły / Articles
  Utopie literackie źródłem wiedzy o książce
  Abstrakt  PDF
 • Vol 2 (2003) - Materiały / Materials
  Rozważania o drukarstwie (1553)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 1 (2001) - Artykuły / Articles
  Tajemnice księgozbioru Iwana Groźnego
  Abstrakt  PDF
 • Vol 13 (2015) - Recenzje / Reviews
  Łódzkie gazety w okresie stalinowskim (o monografii Grzegorza Mnicha Łódzka prasa codzienna w latach 1948-1956)
  Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.