Autor - szczegóły

Wąsik, Barbara, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

  • Vol 16 (2018) - Artykuły / Articles
    Przedmałżeńskie relacje kobieta – mężczyzna w wybranych powieściach polskich pisarek minorum gentium przełomu XIX i XX w.
    Abstrakt  PDF
  • Vol 16 (2018) - Recenzje / Reviews
    Recenzja książki: Małgorzata Centner-Guz, U progu czytelnictwa. Zainteresowania książką i przygotowanie czytelnicze dzieci sześcioletnich w ujęciu temporalnym, Lublin 2017
    Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.