Autor - szczegóły

Langer, Beata, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

 • Vol 14 (2016) - Artykuły / Articles
  The current state of research on the life and creative work of Stanisław Wasylewski in years 1945–2015
  Abstrakt  PDF (English)
 • Vol 15 (2017) - Artykuły / Articles
  Information readability of e-textbooks for history (on the example of Polish textbook for primary school, grade six)
  Abstrakt  PDF (English)
 • Vol 16 (2018) - Materiały / Materials
  Problematyka biblioteczna na łamach ogólnodostępnego portalu online Polskiej Agencji Prasowej
  Abstrakt  PDF
 • Vol 16 (2018) - Kronika / Chronicle
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tożsamość – Niepodległość – Media” – Rola mediów w kształtowaniu i umacnianiu tożsamości narodowej oraz budowie państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918–2018 (Kraków, 15–16 listopada 2018 roku)
  Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.