Autor - szczegóły

Wójcik, Ewa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Informacji, Polska

 • Vol 14 (2016) - Artykuły / Articles
  Magia książki – Bodekowie, antykwariusze lwowscy
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2017) - Artykuły / Articles
  „Wiadomości Literackie” 1760–1763 – popularnonaukowy dodatek do „Kuriera Litewskiego”
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2017) - Materiały / Materials
  Polish popular science journals since the 18th century until the year 1939 (assumptions of a research project)
  Abstrakt  PDF (English)


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.