Autor - szczegóły

Kosętka, Halina, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Polska

 • Vol 9 (2011) - Prolegomena
  Sylwetka naukowo-biograficzna Jubilatki
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2010) - Materiały / Materials
  Program eTwinning w szkolnej bibliotece
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2009) - Prolegomena
  Czterdziestopięciolecie pracy zawodowej i naukowej profesora Janusza Sowińskiego
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2009) - Artykuły / Articles
  Pan Wołodyjowski Henryka Sienkiewicza w adaptacjach muzycznych
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2009) - Recenzje / Reviews
  Recenzja książki: Alicja Baluch, Od form prostych do arcydzieła, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2008, 212 ss.
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2009) - Kronika / Chronicle
  E-Twinning, e-learning i projekt edukacyjny wyzwaniem dla bibliotek szkolnych
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (2008) - Kronika / Chronicle
  Publikacje pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie w 2006 roku
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (2008) - Kronika / Chronicle
  Biblioteki w Belgii oraz system kształcenia ich pracowników
  Abstrakt  PDF
 • Vol 5 (2007) - Kronika / Chronicle
  Publikacje pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie w latach 2003–2005
  Abstrakt  PDF
 • Vol 4 (2006) - Materiały / Materials
  Kształtowanie postawy kreatywnej użytkowników informacji na przykładzie doświadczeń bibliotek duńskich i holenderskich
  Abstrakt  PDF
 • Vol 4 (2006) - Kronika / Chronicle
  System edukacji oraz metody organizacji i zarządzania bibliotekami w Danii i Holandii. Sprawozdanie z seminarium i szkolenia w placówkach oświatowych Danii i Holandii
  Abstrakt  PDF
 • Vol 3 (2005) - Kronika / Chronicle
  Publikacje pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie za lata 2001–2002
  Abstrakt  PDF
 • Vol 3 (2005) - Kronika / Chronicle
  Andrzej Notkowski (1946–2003)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 2 (2003) - Kronika / Chronicle
  Publikacje pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie za lata 1999–2000
  Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.