Autor - szczegóły

Pietrzkiewicz, Iwona, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Polska

 • Vol 11 (2013) - Prolegomena
  Zostawić ślad. Działalność naukowa i dydaktyczna profesor Marii Konopki
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2013) - Prolegomena
  Publikacje profesor Marii Konopki w latach 1979–2011
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2013) - Artykuły / Articles
  Rękopiśmienna spuścizna Faustyna Ciecierskiego jako źródło do dziejów kultury intelektualnej dominikanów prowincji litewskiej początku XIX wieku
  Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.