Autor - szczegóły

Woźniakowski, Krzysztof, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Polska

 • Vol 9 (2011) - Artykuły / Articles
  "Tygodnik Polski. Materiały Obozowe" (1943-1944) - pismo Konitetu Obywatelskiego dla Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2010) - Artykuły / Articles
  Klub Angielski w Budapeszcie (1940): epizod z działalności kulturalno-oświatowej polskiej społeczności uchodźczej na Węgrzech w latach II wojny światowej
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2009) - Artykuły / Articles
  Instytut Polski w Budapeszcie: działalność kulturalno-oświatowa, naukowa i wydawnicza w latach 1939–1944
  Abstrakt  PDF
 • Vol 5 (2007) - Artykuły / Articles
  O miejscu polskiej prozy historycznej w kulturze literackiej lat 1939–1945
  Abstrakt  PDF
 • Vol 2 (2003) - Artykuły / Articles
  Gadzinowy “katolicki organ prasowy Generalnego Gubernatorstwa” w kręgu zagadnień kultury (1939–1945)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 1 (2001) - Artykuły / Articles
  Godziny czekania Zbigniewa Mystkowskiego (1943) – epizod z dziejów książki i literatury oflagowej
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2014) - Prolegomena
  Słowo wstępne
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2014) - Artykuły / Articles
  Książka dla dzieci w ofercie wydawniczej środowiska polskich uchodźców na Węgrzech okresu II wojny światowej
  Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.