Autor - szczegóły

Ippoldt, Lidia, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Polska

 • Vol 6 (2008) - Artykuły / Articles
  Problemy czytelnictwa w prasie polskiej w latach 2004–2005
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (2008) - Artykuły / Articles
  Badania ankietowe w pracy bibliologa
  Abstrakt  PDF
 • Vol 2 (2003) - Materiały / Materials
  Biblioterapia w związkach z innymi naukami
  Abstrakt  PDF
 • Vol 2 (2003) - Kronika / Chronicle
  Praktyki zawodowe w opinii studentów Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie Część II
  Abstrakt  PDF
 • Vol 1 (2001) - Materiały / Materials
  Praktyki zawodowe w opinii studentów Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie
  Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.