Autor - szczegóły

Chudoba, Marcin, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Informacji, Polska

  • Vol 15 (2017) - Artykuły / Articles
    Komiksy wydawnictwa Marvel Comics na polskim rynku wydawniczym w latach 2012–2016 (publikacje zwarte)
    Abstrakt  PDF
  • Vol 15 (2017) - Recenzje / Reviews
    Sentymentalna historia oficyny TM-Semic (uwagi nad książką Łukasza Kowalczuka TM-Semic: największe komiksowe wydawnictwo lat dziewięćdziesiątych w Polsce)
    Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.