Autor - szczegóły

Kwiecień, Sabina, Polska

 • Vol 12 (2014) - Artykuły / Articles
  Dziewięć lat „Dzienniczka dla Dzieci i Młodzieży” – dodatku do „Nowego Dziennika”
  Abstrakt  PDF
 • Vol 13 (2015) - Artykuły / Articles
  Kartka z dziejów żydowskiej prasy dla dzieci i młodzieży w okresie autonomii Galicji
  Abstrakt  PDF
 • Vol 13 (2015) - Recenzje / Reviews
  Nieznane czy zapomniane konspiracyjne tomiki poetyckie 1939-1945 (monografia Krzysztofa Woźniakowskiego Marginalia i obrzeża)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2016) - Artykuły / Articles
  Poznańskie czasopisma dla dzieci i młodzieży do 1918 roku
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2017) - Artykuły / Articles
  Problemy oświaty, szkoły i wychowania na łamach wileńskiej „Pobudki” (1908–1914)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 16 (2018) - Kronika / Chronicle
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tożsamość – Niepodległość – Media” – Rola mediów w kształtowaniu i umacnianiu tożsamości narodowej oraz budowie państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918–2018 (Kraków, 15–16 listopada 2018 roku)
  Abstrakt  PDF


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.