Autor - szczegóły

Matras-Mastalerz, Wanda, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Informacji, Polska

  • Vol 13 (2015) - Recenzje / Reviews
    Polska prasa szkolna – historia i współczesność (na marginesie książki Pauliny Olechowskiej Prasa szkolna – teoria, funkcje, tematyka)
    Abstrakt  PDF
  • Vol 14 (2016) - Artykuły / Articles
    The role of national legends in the process of shaping the identity of children and teenagers
    Abstrakt  PDF (English)


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.