Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 12 (2014) Grimms’ Fairy Tales in Poland. The analysis of publishing production in the years 1895–2011 Abstrakt   PDF
Bogumiła Staniów
 
Vol 8 (2010) Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych – analiza ilościowa badań ankietowych przeprowadzonych w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Abstrakt   PDF
Urszula Lisowska-Kożuch
 
Vol 8 (2010) Aktywność historyków sensu stricto w działalności katedr Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Lwowskiego (1860–1918) Abstrakt   PDF
Alfred Toczek
 
Vol 4 (2006) Analiza jakości i użyteczności informacji wybranych zasobów WWW małopolskich bibliotek Abstrakt   PDF
Paweł Gajdek
 
Vol 3 (2005) Andrzej Notkowski (1946–2003) Abstrakt   PDF
Halina Kosętka
 
Vol 7 (2009) Autobiograficzne narracje Czesława Miłosza w poetyce wzywania Abstrakt   PDF
Henryk Czubała
 
Vol 8 (2010) Badania ankietowe jakości usług i oczekiwań czytelniczych w Bibliotece Instytutu Neofilologii Sekcji Angielskiej uniwersytetu pedagogicznego w Krakowie Abstrakt   PDF
Renata Ciesielska-Kruczek
 
Vol 6 (2008) Badania ankietowe w pracy bibliologa Abstrakt   PDF
Lidia Ippoldt
 
Vol 5 (2007) Badania nad prasą w pracach magisterskich i licencjackich powstałych w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa AP w Krakowie w latach 1977–2004 Abstrakt   PDF
Dorota Wilk
 
Vol 6 (2008) Badanie potrzeb użytkowników biblioteki Abstrakt   PDF
Joanna Kołakowska
 
Vol 1 (2001) Bibliografia publikacji prof. dra hab. Jerzego Jarowieckiego część II: za lata 1997–2000 Abstrakt   PDF
Ewa Wójcik, Grażyna Wrona
 
Vol 9 (2011) Bibliografia publikacji prof. UP dr hab. Henryki Kramarz Abstrakt   PDF
Alfred Toczek
 
Vol 7 (2009) Bibliografia publikacji prof. zw. dr. hab. Janusza Sowińskiego Abstrakt   PDF
Michał Rogoż
 
Vol 2 (2003) Bibliografia publikacji Profesora Józefa Szockiego Abstrakt   PDF   PDF
Ewa Wójcik, Grażyna Wrona
 
Vol 8 (2010) Bibliografia publikacji profesora Romana Jaskuły Abstrakt   PDF
Michał Rogoż
 
Vol 1 (2001) Bibliografia u progu XXI wieku Abstrakt   PDF
Michał Rogoż
 
Vol 5 (2007) Biblioteczka Harcerskich Drużyn Żeglarskich Abstrakt   PDF
Adam Ruta
 
Vol 4 (2006) Biblioteka im. Emilii i Eustachego Wróblewskich w Wilnie Abstrakt   PDF
Alicja Beata Putek
 
Vol 2 (2003) Biblioteka Miejska w Lyonie – 30 lat w dzielnicy Part-Dieu: historia i współczesność Abstrakt   PDF
Gabriela Meinardi
 
Vol 4 (2006) Biblioteka Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie (1868 –195 0). Zarys dziejów Abstrakt   PDF
Jadwiga Wielgut-Walczak
 
Vol 9 (2011) Biblioteki Galicji Zachodniej w służbie oświaty w dobie autonomii galicyjskiej Abstrakt   PDF
Joanna Kasprzyk-Machata
 
Vol 8 (2010) Biblioteki i bibliotekarze w świecie nowych technologii multimedialnych Abstrakt   PDF
Adam Bańdo
 
Vol 6 (2008) Biblioteki w Belgii oraz system kształcenia ich pracowników Abstrakt   PDF
Halina Kosętka, Michał Rogoż
 
Vol 11 (2013) Biblioteki w protokołach wizytacyjnych klasztorów dominikańskich diecezji kamienieckiej z 1824 roku Abstrakt   PDF
Marek Miławicki
 
Vol 2 (2003) Biblioterapia w związkach z innymi naukami Abstrakt   PDF
Lidia Ippoldt
 
1 - 25 z 282 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa