Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 16 (2018) Recenzja książki: Michalina Grekowicz-Hausnerowa, Chleb dziennikarski ma smak rozmaity, Wspomnienia, wstęp i opracowanie Karolina Grodziska, Kraków 2017 Abstrakt   PDF
Ewa Wójcik
 
Vol 7 (2009) Recenzja książki: Michał Zięba, Wielcy romantycy polscy w pozytywizmie galicyjskim. Studia i szkice literaturoznawcze z perspektywy edytorskiej, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2009, 242 ss. Abstrakt   PDF
Bożena Pietrzyk
 
Vol 8 (2010) Recenzja ksiązki: Pasja książki. Studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina, red. J. Ladorucki, M. Rzadkowolska, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2009, 544 s. Abstrakt   PDF
Hanna Tadeusiewicz
 
Vol 9 (2011) Recenzja książki: Stanisław hrabia Tarnowski, Domowa Kronika Dzikowska, wstęp, opracowanie i komentarz Grzegorz Nieć, Kraków–Rudnik 2010, XXIX, 265 ss., il. Abstrakt   PDF
Maria Pidłypczak-Majerowicz
 
Vol 5 (2007) Recenzja Książki: Stanisław Skórka: Użytkownicy systemów hipertekstowych. Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2006, 204 s. Abstrakt   PDF
Michał Rogoż
 
Vol 8 (2010) Recenzja ksiżąki: Jerzy Jarowiecki, Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 roku, Księgarnia Akademicka, Kraków-Wrocław 2008, 502 s. Abstrakt   PDF
Józef Szocki
 
Vol 8 (2010) Recenzja ksiżki: Urszula Lisowska-Kożuch, Dziennik Polski w latach 1945–1969. Próba monografii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, 192 s. Abstrakt   PDF
Adam Ruta
 
Vol 4 (2006) Recenzja: Kształcenie sprawności językowej i komunikacyjnej. Obraz badań i działań dydaktycznych, pod red. Zenona Urygi i Marii Sienko. Seria: Nowoczesna Szkoła nr 13, pod red. Tadeusza Budrewicza. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków Abstrakt   PDF
Maria Jazowska-Gumulska
 
Vol 9 (2011) Recenzja: „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu, Toruń 2008, nr 1; 2009, Abstrakt   PDF
Urszula Lisowska-Kożuch
 
Vol 1 (2001) Refleksje i myśli o “dojrzałości i jesieni życia” Abstrakt   PDF
Czesław Banach
 
Vol 11 (2013) Rękopiśmienna spuścizna Faustyna Ciecierskiego jako źródło do dziejów kultury intelektualnej dominikanów prowincji litewskiej początku XIX wieku Abstrakt   PDF
Iwona Pietrzkiewicz
 
Vol 7 (2009) Report from the 9th International Academic Conference Kraków – L’viv: books – periodicals – libraries in the 19 and 20th centuries, written by Ukrainian authors Abstrakt   PDF
Vitalij Telvak
 
Vol 15 (2017) Rola fotografii w projektowaniu okładek (studium przypadku) Abstrakt   PDF
Małgorzata Lebda, Barbara Krasińska
 
Vol 15 (2017) Rola grafiki i komentarzy w typowych drukach XVII-wiecznych na przykładzie kazania pogrzebowego „Castris et astris...” Aleksandra od Niepokalanego Poczęcia NMP Abstrakt   PDF
Agnieszka Fluda
 
Vol 4 (2006) Rola książki w działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej (189 1–1918) Szkic do dziejów książki w Krakowie Abstrakt   PDF
Mirisława Bednarzak-Libera
 
Vol 6 (2008) Rola naukowców Politechniki Lwowskiej w rozwoju czasopiśmiennictwa technicznego drugiej połowy XIX – początków XX wieku Abstrakt   PDF
Renata Samotij
 
Vol 8 (2010) Róża bez kolców Zofii Urbanowskiej. Dzieje wydawnicze powieści Abstrakt   PDF
Maria Jazowska-Gumulska
 
Vol 2 (2003) Rozważania o drukarstwie (1553) Abstrakt   PDF
Anton Francesco Doni, Andrzej Dróżdż
 
Vol 14 (2016) Rozwój badań nad wizualizacją informacji Abstrakt   PDF
Veslava Osińska, Piotr Malak, Bożena Bednarek-Michalska
 
Vol 16 (2018) Rynek mangi w Polsce na przykładzie działalności wydawnictwa Waneko Abstrakt   PDF
Gabriela Obajtek
 
Vol 16 (2018) Rynek mangi w Polsce – oferta wydawnicza w latach 1996−2015 Abstrakt   PDF
Katarzyna Maciakiewicz
 
Vol 5 (2007) Ryszard Ergetowski – historyk nauki, bibliotekoznawca, badacz niemieckiej slawistyki Abstrakt   PDF
Jadwiga Tyl
 
Vol 16 (2018) Secret client – nieszablonowe badanie poziomu jakości obsługi użytkowników bibliotek Abstrakt   PDF
Marcin Karwowski
 
Vol 10 (2012) Selekcje książek w powojennym Krakowie w latach 1945–1956 Abstrakt   PDF
Andrzej Dróżdż
 
Vol 3 (2005) Sentencje pana Zagłoby w Trylogii Henryka Sienkiewicza Abstrakt   PDF
Barbara Jarska
 
251 - 275 z 369 elementów << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.