Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 11 (2013) Wybrane dokumenty archiwalne z lat 1842–1848 dotyczące powstania Księgarni Zagranicznej (Librairie étrangère) w Lipsku Abstrakt   PDF
Hanna Batorowska
 
Vol 5 (2007) Wybrane słowniki języka polskiego dostępne poprzez strony www. Prezentacja, porównanie, próba typologii, ocena Abstrakt   PDF
Agnieszka Fluda-Krokos
 
Vol 10 (2012) Wydawcy książek w Łodzi w latach 1945–1956 Abstrakt   PDF
Magdalena Rzadkowolska
 
Vol 3 (2005) Wydawcy polskich edycji Potopu Henryka Sienkiewicza do 2002 roku Abstrakt   PDF
Beata Foszczyńska
 
Vol 6 (2008) Wydawnictwa ciągłe w katalogu elektronicznym (OPAC) Biblioteki Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie – problemy opracowania i wyszukiwania Abstrakt   PDF
Sabina Kwiecień, Katarzyna Mól
 
Vol 3 (2005) Wydawnictwa ciągłe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1954–1999 Abstrakt   PDF
Monika Rausz, Anna Sobol
 
Vol 3 (2005) Wydawnictwa Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie (1922–1962) Abstrakt   PDF
Teresa Wildhardt
 
Vol 8 (2010) Wydawnictwo Edukacyjne wobec zmian reformy systemu oświaty Abstrakt   PDF
Justyna Buczyńska-Łaba
 
Vol 11 (2013) Wydawnictwo Harcerskie „Horyzonty” (1958–1976) Abstrakt   PDF
Michał Rogoż
 
Vol 6 (2008) Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” – powstanie i rozwój do 1939 roku Abstrakt   PDF
Michał Rogoż
 
Vol 9 (2011) Wyjątkowa kolekcja Roberta Gühmanna – niemieckiego księgarza i wydawcy z Sobótki przełomu XIX i XX w. (o najnowszej książce Pawła Banasia) Abstrakt   PDF
Grzegorz Nieć
 
Vol 8 (2010) Wykorzystanie technologii fotografii cyfrowej w digitalizacji zbiorów bibliotecznych Abstrakt   PDF
Justyna Buczyńska-Łaba
 
Vol 15 (2017) Wypożyczenia międzybiblioteczne w Polsce w świetle badań ankietowych Abstrakt   PDF
Marzena Błach
 
Vol 10 (2012) XXVII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliofilów w Polsce Abstrakt   PDF
Aleksandra Cieślar
 
Vol 16 (2018) Z badań nad rynkiem wydawniczo-księgarskim lat 1918–1939. O książce Moniki Olczak-Kardas, „Nasza Księgarnia” na tle rynku wydawniczo księgarskiego Drugiej Rzeczypospolitej Abstrakt   PDF
Anna Dymel
 
Vol 3 (2005) Z dziejów krakowskich bibliotek zakonnych Abstrakt   PDF
Zenon Gajda
 
Vol 5 (2007) Zagadnienia badawcze prac magisterskich i licencjackich napisanych w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie w latach 1992–2005 Abstrakt   PDF
Halina Grzywacz
 
Vol 9 (2011) Zainteresowania twórcze lwowskiego środowiska historycznego okresu autonomii galicyjskiej w zakresie nauk pomocniczych historii Abstrakt   PDF
Alfred Toczek
 
Vol 1 (2001) Zainteresowanie poezją w środowisku lwowskich rzemieślników na przykładzie wypożyczeń w bibliotece Stowarzyszenia “Gwiazda” Abstrakt   PDF
Maria Konopka
 
Vol 15 (2017) Zależności pomiędzy FRBR, RDA a zasadami katalogowania... w kontekście integracji metadanych Abstrakt   PDF
Marta Cichoń
 
Vol 15 (2017) Zastosowanie kanwy modelu biznesowego w bibliotece uniwersyteckiej. Studium przypadku Abstrakt   PDF
Karina Olesiak, Stanisław Skórka
 
Vol 15 (2017) Założenia projektu badawczego pt.: „Opracowanie katalogów XIX-wiecznych druków. wydanych na emigracji i ziemiach polskich ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu i Towarzystwa Historyczno-Literackiego” oraz związana z nim integracja środowiska bibliotekar Abstrakt   PDF
Joanna Jutrznia, Wioleta Jakubas, Lucyna Pyrzowska
 
Vol 1 (2001) Żegnamy Stanisława Grzeszczuka (11 XI 1934 – 20 X 1999) Abstrakt   PDF
Jerzy Jarowiecki
 
Vol 12 (2014) Zerwana nić. Religijne sztuki teatralne dla dzieci w latach 1945–1950. Na tropie cenzury Abstrakt   PDF
Grażyna Lewandowicz-Nosal
 
Vol 9 (2011) Znaczenie różnorodności definiowania pojęcia „kultura informacyjna” w kształtowaniu polityki edukacyjnej Abstrakt   PDF
Hanna Batorowska
 
326 - 350 z 369 elementów << < 9 10 11 12 13 14 15 > >> 


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.