Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 4 (2006) Biblioteka Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie (1868 –195 0). Zarys dziejów Abstrakt   PDF
Jadwiga Wielgut-Walczak
 
Vol 14 (2016) Biblioteka nauczycielska w Gimnazjum św. Anny w Krakowie (1850–1914) Abstrakt   PDF
Ewa Piotrowska
 
Vol 9 (2011) Biblioteki Galicji Zachodniej w służbie oświaty w dobie autonomii galicyjskiej Abstrakt   PDF
Joanna Kasprzyk-Machata
 
Vol 8 (2010) Biblioteki i bibliotekarze w świecie nowych technologii multimedialnych Abstrakt   PDF
Adam Bańdo
 
Vol 6 (2008) Biblioteki w Belgii oraz system kształcenia ich pracowników Abstrakt   PDF
Halina Kosętka, Michał Rogoż
 
Vol 11 (2013) Biblioteki w protokołach wizytacyjnych klasztorów dominikańskich diecezji kamienieckiej z 1824 roku Abstrakt   PDF
Marek Miławicki
 
Vol 2 (2003) Biblioterapia w związkach z innymi naukami Abstrakt   PDF
Lidia Ippoldt
 
Vol 3 (2005) Bibliotheca Alexandrina – „czwarta piramida” – świetność z gruzów Abstrakt   PDF
Gabriela Meinardi
 
Vol 9 (2011) Blog biblioteczny współczesną formą promocji biblioteki akademickiej na przykładzie "Bibliodziennika" Abstrakt   PDF
Magdalena Janas, Katarzyna Mól
 
Vol 5 (2007) Bolesna rzeczywistość. Przemoc wobec dziecka w rodzinie i jej skutki Abstrakt   PDF
Barbara Janda
 
Vol 15 (2017) Book culture in the male orders of the Grand Duchy of Lithuania 15th–18th centuries (assumptions of a research project) Abstrakt   PDF (English)
Iwona Pietrzkiewicz
 
Vol 15 (2017) Budowanie relacji w zespole bibliotecznym Abstrakt   PDF
Joanna Kołakowska
 
Vol 5 (2007) Charakterystyka „Bibliofilskiej edycji dzieł Henryka Sienkiewicza” Abstrakt   PDF
Dorota Mach
 
Vol 4 (2006) Ciekawość książek w świetle Gabriela Naudé Advis pour dresser une bibliotheque Abstrakt   PDF
Andrzej Dróżdż
 
Vol 6 (2008) Cudowna kreacja przestrzeni w powieści Selmy Lagerlöf o nilsie holgerssonie Abstrakt   PDF
Michał Rogoż
 
Vol 5 (2007) Cudzoziemcy w Lublinie i na Lubelszczyźnie w XIX w. Przyczynek w zbiorach rękopiśmiennych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Abstrakt   PDF
Adrian Uliasz
 
Vol 5 (2007) Cunceviana w zbiorach ossolińskich Abstrakt   PDF
Maria Pidłypczak-Majerowicz
 
Vol 13 (2015) Czasopisma dla dzieci wydawnictwa Egmont Publishing Abstrakt   PDF
Marta Nadolna-Tłuczykont
 
Vol 13 (2015) Czasopisma polskiej młodzieży akademickiej w okresie popowstaniowym (1865-1918). Przegląd informacyjno-bibliograficzny Abstrakt   PDF
Alfrerd Toczek
 
Vol 12 (2014) Czasopisma popularnonaukowe dla dzieci w latach 1945–1989 Abstrakt   PDF
Renata Zając
 
Vol 2 (2003) Czasopismo “Głos” (1886–1894) Abstrakt   PDF
Sabina Kwiecień
 
Vol 5 (2007) Czasopismo „Znicz” (Kraków, 1930–1939) Abstrakt   PDF
Piotr Trojanowski
 
Vol 2 (2003) Czterdziestolecie pracy zawodowej i naukowej Profesora Józefa Szockiego Abstrakt   PDF
Jerzy Jarowiecki
 
Vol 1 (2001) Czterdziestopięciolecie pracy naukowej prof. dra hab. Jerzego Jarowieckiego Abstrakt   PDF
Józef Szocki
 
Vol 7 (2009) Czterdziestopięciolecie pracy zawodowej i naukowej profesora Janusza Sowińskiego Abstrakt   PDF
Halina Kosętka
 
26 - 50 z 369 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.