Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 4 (2006) Krakowska prasa katolicka u schyłku XX wieku Abstrakt   PDF
Władysław Marek Kolasa
 
Vol 3 (2005) Krakowska prasa naukowa i fachowa 1989–1998 - przegląd tematyczny Abstrakt   PDF
Władysław Marek Kolasa
 
Vol 4 (2006) Krakowska prasa reklamowa i reklama na łamach krakowskiej prasy w latach 1989–1998 Abstrakt   PDF
Władysław Marek Kolasa
 
Vol 9 (2011) Krakowskie publikacje zakwestionowane przez cenzurę carską w latach 1865–1904 Abstrakt   PDF
Aleksandra Wnęk
 
Vol 2 (2003) Kreacja przestrzeni wiejskiej w liryce dziecięcej Marii Konopnickiej Abstrakt   PDF
Maria Ostasz
 
Vol 9 (2011) Kryptonim „Czytelnik”. Kulisy pewnego śledztwa z lat 1968–1969 Abstrakt   PDF
Andrzej Dróżdż
 
Vol 12 (2014) Książka dla dzieci i młodzieży w ofercie wydawców lwowskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego Abstrakt   PDF
Ewa Wójcik
 
Vol 12 (2014) Książka dla dzieci w ofercie wydawniczej środowiska polskich uchodźców na Węgrzech okresu II wojny światowej Abstrakt   PDF
Krzysztof Woźniakowski
 
Vol 7 (2009) Książka o tematyce żeglarskiej w II Rzeczypospolitej – relacje z jachtowych wypraw morskich Abstrakt   PDF
Adam Ruta
 
Vol 6 (2008) Książka o tematyce żeglarskiej w II Rzeczypospolitej – relacje z rejsów na żaglowcach Abstrakt   PDF
Adam Ruta
 
Vol 14 (2016) Książka sportowa na polskim rynku wydawniczym w latach 1989–1995 Abstrakt   PDF
Beata Foszczyńska
 
Vol 3 (2005) Książki i czasopisma wydawane we Lwowie w XIX i na początku XX wieku – ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Pedagogicznej (wystawa) Abstrakt   PDF
Ewa Tłuczek, Renata Zając
 
Vol 11 (2013) Księgozbiór Rady Miasta Lwowa w okresie staropolskim Abstrakt   PDF
Edward Różycki
 
Vol 15 (2017) Kształcenie introligatorów przy Muzeum Techniczno-Przemysłowym w Krakowie w latach 1908–1913 Abstrakt   PDF
Magdalena Koziak-Podsiadło
 
Vol 10 (2012) Kształtowanie księgozbiorów bibliotek publicznych na Dolnym Śląsku w okresie powojennym (do roku 1975) Abstrakt   PDF
Józef Szocki
 
Vol 4 (2006) Kształtowanie postawy kreatywnej użytkowników informacji na przykładzie doświadczeń bibliotek duńskich i holenderskich Abstrakt   PDF
Hanna Batorowska, Halina Kosętka
 
Vol 15 (2017) Kształtowanie się księgarskiego rynku wtórnego po 1989 r., jego formy, funkcjonowanie i rola w procesie upowszechniania książki na tle przemian społeczno-ekonomicznych (podsumowanie projektu badawczego) Abstrakt   PDF
Grzegorz Nieć
 
Vol 4 (2006) Kulisy wydania wspomnień Władysława Wagnera Pokusa horyzontu Abstrakt   PDF
Adam Ruta
 
Vol 16 (2018) Kultura czytelnicza nastolatków w świetle badań sondażowych. O wartości lektury tekstów dawnych na temat obrzędowości Abstrakt   PDF
Maria Stachoń
 
Vol 11 (2013) Kultura dokumentacyjna – geneza, definicja, charakterystyka Abstrakt   PDF
Wanda Krystyna Roman
 
Vol 8 (2010) Kultura informacyjna i biblioteki szkolne w środowisku lokalnym. Warsztaty dla nauczycieli, Sucha Beskidzka 5–7 marca 2010 Abstrakt   PDF
Hanna Batorowska
 
Vol 3 (2005) Kultura informacyjna w szkole Abstrakt   PDF
Hanna Batorowska
 
Vol 2 (2003) Kultura legionowa w czasie pierwszej wojny światowej na łamach prasy krakowskiej (1914–1918) Abstrakt   PDF
Jerzy Seniów
 
Vol 10 (2012) Kwestia dostępu do książek i gazet na podstawie wspomnień księży – więźniów politycznych w okresie stalinizmu w Polsce Abstrakt   PDF
Natalia Niwa
 
Vol 9 (2011) La famiglia ideale… Portret rodziny Brunettich w kryminalnych powieściach Donny Leon Abstrakt   PDF
Ksenia Olkusz
 
126 - 150 z 369 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.