Kontakt

Adres

Redakcja Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Poland

Osoba do kontaktu

Władysław Marek Kolasa
Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Poland

 


Email: wmkolasa@up.krakow.pl

Wsparcie techniczne

Władysław Marek Kolasa
Email: wmkolasa@up.krakow.plLicencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.