Dzieci – książki – biblioteki

Maria Jazowska-Gumulska

Abstrakt


Rec. książki: Dziecko i książka. Materiały z ogólnopolskiej konferencji, Biblioteka Narodowa 27–28 października 2003 roku, pod red. Grażyny Lewandowicz-Nosal, Warszawą 2004

Słowa kluczowe


dziecko; książka; recenzja

Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.