Czasopismo “Głos” (1886–1894)

Sabina Kwiecień

Abstrakt


Rec. książki: Władysław Hendzel: “Głos” (1886–1894). Literatura – Krytyka – Teatr Opole 2000

Słowa kluczowe


Hendzel Władysław; recenzja

Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.