Bibliografia publikacji prof. dra hab. Jerzego Jarowieckiego część II: za lata 1997–2000

Ewa Wójcik, Grażyna Wrona

Abstrakt


Bibliogr. rejestracyjna - poz. 302-345

Pierwsza część bibliografii publikacji Profesora została zestawiona z okazji jubi- leuszu czterdziestolecia pracy zawodowej i obejmowała dane za lata 1956–1996. Część druga powstała w 70. rocznicę urodzin Profesora. W bibliografii zachowano układ i numerację ciągłą, będącą kontynuacją części pierwszej (E. Wójcik, G. Wrona: Bibliografia publikacji prof. dra hab. Jerzego Jarowieckiego za lata 1956–1996 // In : Literatura – Prasa – Biblioteka. Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej. – Kraków : Wydaw. Nauk. WSP, 1997. – s. 62–83.


Słowa kluczowe


Jarowiecki Jerzy; bibliografia

Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.