Publikacje pracowników Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Instytutu Filologii Polskiej WSP w Krakowie za lata 1997 i 1998

Bożena Pietrzyk

Abstrakt


[Publications by the Staff of the Chair of Library Management and Scientific Information at the Polish Philology of WSP in Cracow in the years 1997 and 1998]

Bibliografia rejestracyjna - ok. 200 poz.


Słowa kluczowe


bibliologia, informacja naukowa; bibliografia

Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.