Afisz a plakat – problemy definicji. Wstęp do badań

Barbara Krasińska

Abstrakt


Artykuł zawiera przegląd różnych definicji dwóch pojęć: afisz i plakat, pochodzących z polskiej literatury fachowej przełomu XIX i XX w oraz XXI w.  Obu terminów opisujących bliskie sobie (lecz nie tożsame) pod względem edytorsko-wydawniczym dokumenty akcydensowe. Głównym celem opracowania jest zaprezentowanie niekonsekwencji w ich definiowaniu przez polskie wydawnictwa słownikowe i encyklopedyczne (w niektórych stosowano te pojęcia, jako zamienniki/synonimy) oraz przedstawienie głosu artystów plastyków w charakteryzowaniu obu pojęć. Artykuł ma także na celu zaprezentowanie nowych definicji afisza i plakatu.

 


Słowa kluczowe


afisz; definicja; druk akcydensowy; plakat; plakat naukowy; poster

Bibliografia


Afisz, [on-line] https://pl.wikipedia.org/wiki/Afisz [dostęp: 27.01.2016].

Banach A., Pismo i obraz, Kraków 1966.

Bojko Sz., Polska sztuka plakatu, Warszawa 1971.

Czachorowski S., Plakat naukowy (poster), [on-line] http://www.uwm.edu.pl/czachor/dyda/poster.htm .

Encyklopedia Trzaska, Evert, Michalski, Warszawa 1928.

Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971.

Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.

Encyklopedyja powszechna, T. 1, Warszawa: nakład, druk i własność S. Orgelbranda, 1859.

Encyklopedyja powszechna, T. 20, Warszawa: nakład, druk i własność S. Orgelbranda, 1865.

Górowski M., Drzwi do plakatu, Kraków 2009.

Lenk K., Nie hałasuj niepotrzebnie...mówi Maciej Urbaniec, „2+3 D” III-2004, nr 12. s. 33-38.

Pisarek W., Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006.

Plakat, [on-line] https://pl.wikipedia.org/wiki/Plakat [dostęp: 27.01.2016].

Podręczny słownik bibliotekarza, Warszawa 2011.

Słomczyński J., Plakat. Idea, budowa, przykłady, Warszawa 1947.

Souter N., Newman S., Plakat i reklama. Przewodnik, Warszawa 2012.

Szablowska A., Tadeusz Gronowski. Sztuka plakatu i reklamy, Warszawa 2005.

Trzaska F., Poradnik redaktora, Warszawa 1976.

Tschichold J., Nowa typografia. Podręcznik dla tworzących w duchu współczesności, Łódź 2011.

Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna, T. XII, Kraków: Wydawnictwo Gutenberga, [1929] - (Kraków: Drukarnia Ludowa).


Pełny tekst: PDF

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w AUPC.SBSP są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ann. Univ. Paedag. Crac. Stud. ad Bibliothec. Sci. Pertin. = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Webmaster: Władysław Marek Kolasa.